logo efcs bianco

Beyaz pulpa hiperplazisi

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Beyaz pulpa hiperplazisi: PALS (T-hücreleri) ve foliküller (B-hücreleri)

Beyaz pulpa hiperplazisinde yaymalar oldukça sellüler görülür ve  çok say?da  geni? PALS lar ile da??n?k  lenfoid hücreler e?lik eder.Beyaz pulpa hiperplazisi enfektif hastal?klarda veya immünolojik bozukluklarda gözlenir,  çocuklarda ise esasen artm?? immünite ile ilgilidir.