logo efcs bianco

Hyperplázie bílé pulpy: Periarteriolární T-buňky a folikuly -B-buňky

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

White pulp hypeplasia: PALS (T-cells) and follicles (B-cells)

P?i hyperplázii bílé pulpy jsou nát?ry vysoce bun??né s hojnými periarteriolárními vrstvami a disperzními lymfoidními bu?kami. Hyperplázie bílé pulpy bývá p?ítomna u infek?ních onemocn?ní a imunologických poruch, u d?ti se ?asto vztahuje k zvýšené imunitní odezv?.