logo efcs bianco

Akut, süpüratif nekrotizan proçesler

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Abseler, kan kaynakl? enfeksiyonlarda olu?abilir; bazen lösemi ve immün yetmezlik sendromlar?na e?lik edebilir.  Bazen bu proçesler, histiositler ve multinüklee dev hücrelerden olu?an subakut bir iltihabi görünüme neden olur. ?nfarktlar s?kl?kla geli?ir; sebep olan emboli, sistemik ise koagülatif, enfektif ise süpüratif nekroz olu?ur.