logo efcs bianco

Metastazlar

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Dalak metastazlar?, özellikle hastal???n ba?lang?ç evrelerinde oldukça nadir görülür. Akci?er, meme, melanom ve kolon tümörleri en s?k raporlanan vakalard?r.

Akci?er karsinomunun dala?a metastaz?; malign epitelyal gruplar, PALS, birkaç da??lm?? lenfoid hücre ve i?ne ile ta??nm?? benign mezotelyal hücre tabakalar?