logo efcs bianco

Splenomegalilerin sınıflandırılması

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Splenomegali ile seyreden bozukluklar

ENFEKS?YONLAR

 • Non-spesifik splenit
 • Mononükleoz
 • Tüberküloz
 • Bruselloz
 • S?tma
 • Histoplazmozis
 • Leishmaniozis
 • Ekinokokkozis

KONJEST?F DURUMLAR

 • Siroz
 • Portal veya splenik tromboz
 • Kardiak yetmezlik

OTO?MMÜN HASTALIKLAR

 • Romatoid artrit
 • Sistemik lupus eritematozis

DEPO HASTALIKLARI

 • Gaucher hastal???
 • Niemann-Pick hastal???
 • Mukopolisakkaridoz

LENFOHEMATOJEN BOZUKLUKLAR

 • Hodgkin lenfoma
 • Non-Hodgkin lenfoma
 • Histiositozlar
 • Multipl myelom
 • Myeloproliferatif sendromlar (CML, polisitemi vera, miyelofibroz, m?yeloid metaplazi)
 • Lösemiler
 • Hemolitik anemiler

KARI?IK

 • Amiloidoz
 • Primer neoplazmlar ve kistler
 • Metastazlar