logo efcs bianco

Adenoidně cystický karcinom

This content is also available in: English Español Português Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jde o infiltrativn? rostoucí nádor „bazaloidního“ vzhledu, který je nej?ast?jším maligním nádorem slinné žlázy. Roste pomalu, ale je vysoce maligní. Histologický vzhled je podobný cylindromu. Jde o nádor 5. a 6. dekády života. Pleomorfní adenom m?že obsahovat zóny „adenoidn? cystického vzhledu“, ale nejde o maligní zvrat v pleomorfním adenomu! Adenoidn? cystický karcinom vytvá?í kribriformní, tubulární a solidní struktury. Vždy obsahuje perineurální nádorové ší?ení. Cytologický nát?r je bohatý na bazaloidní monomorfní bu?ky (cytomorfologie neodpovídá vysoce malignímu potenciálu nádoru)! Tyto bu?ky zastihujeme v úzkém vztahu k hyalinním globulím s metachromatickým barvením. Populace bun?k bazaloidního vzhledu je nejspíše myoepiteliálního p?vodu. 

histologie (HE): Epiteliální složka tohoto tumoru je obvykle basaloidní, velmi monomorfní, v?bec nenazna?uje malignitu! Histologie je zvláštní, dob?e známá léze, ?asto doprovázená perineurální invazí. Giemsovo barvení je i v diagnóze t?chto lézí velmi užite?né: velké cylindry jsou z?ásti obklopeny epiteliálními elementy. P?ím?s bun?k normální slinné žlázy obvykle není p?ítomna. Tyto tumory se chovají v slinné žláze vysoce malign? na rozdíl od benigního chování v k?ži. 
histologie (HE): Epiteliální složka tohoto tumoru je obvykle basaloidní, velmi monomorfní, v?bec nenazna?uje malignitu! Histologie je zvláštní, dob?e známá léze, ?asto doprovázená perineurální invazí. Giemsovo barvení je i v diagnóze t?chto lézí velmi užite?né: velké cylindry jsou z?ásti obklopeny epiteliálními elementy. P?ím?s bun?k normální slinné žlázy obvykle není p?ítomna. Tyto tumory se chovají v slinné žláze vysoce malign? na rozdíl od benigního chování v k?ži. 
cytologie (Giemsa) Epiteliální složka tohoto tumoru je obvykle basaloidní, velmi monomorfní, v?bec nenazna?uje malignitu! Histologie je zvláštní, dob?e známá léze, ?asto doprovázená perineurální invazí. Giemsovo barvení je i v diagnóze t?chto lézí velmi užite?né: velké cylindry jsou z?ásti obklopeny epiteliálními elementy. P?ím?s bun?k normální slinné žlázy obvykle není p?ítomna. Tyto tumory se chovají v slinné žláze vysoce malign? na rozdíl od benigního chování v k?ži. 
cytologie (Giemsa) Epiteliální složka tohoto tumoru je obvykle basaloidní, velmi monomorfní, v?bec nenazna?uje malignitu! Histologie je zvláštní, dob?e známá léze, ?asto doprovázená perineurální invazí. Giemsovo barvení je i v diagnóze t?chto lézí velmi užite?né: velké cylindry jsou z?ásti obklopeny epiteliálními elementy. P?ím?s bun?k normální slinné žlázy obvykle není p?ítomna. Tyto tumory se chovají v slinné žláze vysoce malign? na rozdíl od benigního chování v k?ži.