This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jest to naciekaj?cy, powoli rosn?cy, ale wysoce z?o?liwy rak , który jest najcz?stszym nowotworem z?o?liwym ?linianek. Z wygl?du jest podobny do oblaka skóry (Cylindroma cutis), jednak w skórze ma charakter guza ?agodnego, podczas gdy w ?liniankach ten sam rodzaj utkania oznacza przebieg z?o?liwy. Jest to guz wyst?puj?cy zwykle w 5 – 6 dekadzie ?ycia. W gruczolakach pleomorficznych mo?na spotka? “obszary gruczo?owo-torbielowate”, ale nie ?wiadczy to o z?o?liwo?ci  guza mieszanego! Wyró?nia si? 3 typy histologiczne: sitowaty, cewkowy i lity. Cech? charakterystycz? jest naciekanie nerwów przez komórki rakowe. W rozmazach cytologicznych stwierdza si? du?? liczb? monomorficznych komórek typu podstawnego ( cytomorfologia tych komórek nie odpowiada guzowi o du?ej z?o?liwo?ci!), ?ci?le zwi?zanych lub zanurzonych w metachromatycznej szklistej substancji. Populacja komórek typu podstawnego jest najprawdopodobniej pochodzenia mioepitelialnego. 

Adenoid cystic carcinoma – histology
Adenoid cystic carcinoma – histology
Adenoid cystic carcinoma – histology
Adenoid cystic carcinoma – histology
Adenoid cystic carcinoma – cytology
Adenoid cystic carcinoma – cytology
Adenoid cystic carcinoma – cytology
Adenoid cystic carcinoma – cytology