logo efcs bianco

Pajzsmirigy göb diagnosztikája

This content is also available in: English Español Čeština Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Anamnezis ésa beteg vizsgálata az els? lépések, bár ezek önmagukban aligha elegend?ek. Az UH megkülönbözteti a cysztát a szolid léziótól, de malignitás megállapitásához nem eléggé objektiv módszer. Izotóp vizsgálat a malignitás felismeréséhez nem elegend?: a legtöbb rák “hideg” ( nem vesz fel jódot )., de sok benignus göb is hideg. A meleg göbök gyakorlatilag mindig jóindulatúak. Aspirációs citológia (FNA) messze a elgértékelhet?bb módszer arra, hogy a pajzsmirigy rosszindulatú daganatát felismerjük, jelent?s mértékben csökkentve az indokolatlan m?tétek számát.

A pajzsmirigy aspirációs citológiát Söderström vezette be 1952-ben és 1980-ra a stockolmi Karolinska Intézetben már több mint 20 000 eset tapasztalatát gy?jtötték mössze.Egyszer?, biztonságos és megbizható módszer a malignus elváltozások felismerésében, ugyanakkor messze a leggazdaságosabb is. Általában a szenzitivitása 83% a specificitása 92% lehet. Ezek az adatok növelhet?k, amennyiben a mintavételezést és az értékelést, lehet?leg azonnal, ugyanazon személy végzi.

A pajzsmirigy aspirációs citológia indikációi

Szoliter göb, vagy göbös pajzsmirigyben dominans göb jelenléte. A göbök alig 5%-a malignus. Rosszindulatú? elváltozásra kell gondolnunk:20 -70 éves kor közötti férfiakban, anamnezisben nyak területének besugárzása, sugárterhelése, családban pajzsmirigy rák el?fordulása vagy MEN 2 örökletes betegség szerepel.A göb tömött, szabálytalan alaku, fixált ( esetleg az egész mirigy), nyaki nyirokcsomók nagyobbak.

Mintavételezés technikáka

Fekv? vagy ül? helyzet? betegben hyperextendált nyakon végezzük a mintavételezést tapintás vagy UH irányitás segitségével. Amennyiben a göböt egy kézzel tapintjuk, a beteget nyeletve, annak mérete és elhelyezkedése egyértelm?bbé válik. A t?vékony ( 25-27 G ), a göb perifériáján vezetjük be, fel le és forgatva mozgatjuk, amint vér is megjelenik a konuszban, azonnal eltávolitjuk. A beteg lehet?leg ne nyeljen a mintavételezés alatt. A vékony t? használata azon túl, hogy fájdalom mentes ( érzéstelenités n em szükséges!) csökkenti a verses lehet?ségét is, igy a preparatumok job értékelhet?ek.

Általában minimum 2x vezetjük be a t?t, a citopatológus, ha nem személyesen veszi az anyagot is jelen van, hogy a preparatum értékelhet?ségét megállapitsa. Cysta punctioját követ?en érdemes a residuális szolid területet mégegyszer aspirálni.Franzen eszköz használata csak fibrosus vagy elmeszesedett leziókban indokolt.

A patient undergoing thyroid FNA via the non-aspiration technique (needle only). The method requires the use of a G25-27 needle which is used to sample a small cone of tissue with an up and down movement, while gently rotating the needle itself.
A patient undergoing thyroid FNA via the aspiration technique (with Franzen’ s pistol – syringe holder). A 10 ml syringe is used and aspiration with the pistol is applied only when inside the nodule. If blood appears in the syringe aspiration should be discontinued and the material smeared on a slide after having disconnected the needle and aspirated some air into the syrynge.

Preparatumok készitése

A sejteket tárgylemez szélesztjük és készitünk kenetet. A t?t érdemes kiöbliteni, igy cytocentrifuga segitségével vékony rétegú folyadékalapu kenetek vagy sejt block technika is használható. El?bbi esetben a preparatum vértertelme elt?nik, csökken a Mikroszkópos értékelés id?tartama, de a sejtmorfológia kissé eltér a megszokottól. Alkohol fixálást követ? Papanicolaou festés vagy Giemsa festés egyaránt használható. A mag struktura job a Papanocolaou festés nyomán, a cytoplazma részletei, a colloid és egyéb extracelluláris anyag jobban látható Giemsa festés után.