logo efcs bianco

Citológiailag gyanus follikuláris léziók

This content is also available in: English Español Čeština Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Citodiagnosztikai jelek

  • sejtgazdagság
  • dominálóan mikrofollikuláris vagy trabekuláris mintázat
  • egymást fed?, sok sejt
  • sejt elváltozások (enyhe atypia, egyforma mérték? sejtmegnagyobbodás)
  • kevés, vagy hiányzó kolloid

 

Fenti jelenségek közül számos vagy mind jelen kell, hogy legyen ahhoz, hogy egy follikuláris leziót “gyanus”-nak min?sitsünk. Kifejezett sejt atypia ritka, mitosisok sincsenek. Makrophagokat sem látunk. A csupasz sejtmagvak vagy kis számban, vagy egyáltalán nincsenek jelen.

Egyetlen jelenséget sem ismerünk, ami önmagában elegend? ahhoz, hogy a benignus és a a gyanus léziókat elkülönitsük. Minél több fenti jelenség jelen van, annál er?sebb a gyanú a malignitásra. Ilyen esetekben kell a citologiailag suspect follikuláris göb diagnozisát felállitani. Szabály ugyanakor, hogy minden csupán Hürthle sejtekb?l álló preparatumor suspect-nek kell minösiteni.

Egyéb pajzsmirigy daganatok képezik a differenciál doagnosztikát. Sejt mag hasadékok ( grooves ) és pseudoinkluziók fokálisan jelen lehetnek mind follikuláris adenomákban mind follikuláris rákokban.Amennyiben fokális megjelenés?ek azonban, nem képezhetik papilláris carcinoma diagnozisának alapját, a kenetet azonban mindenképpen suspect-nek kell nevezni. A hyalinizáló trabekuláris adenomában ovalis vagy orsó alakú sejtek vannak csoportokban és egyesével egyaránt. A helyes diagnozishoz vezethet, az örvényszer? sejtelrendez?dés, párhuzamosan futó sejtkötegek megjelenése, amorf hyaline szer? anyag és perinukleáris világos zóna. A follikuláris carcinoma világos sejtes variáns parathyroid tumorral téveszthet? össze, esetleg áttéti veserákkal, a sejtek azonban pozitiv thyreoglobulin reakciót adnak.

A gyanusnak diagnosztizát follikuláris göbök cask mintegy 30-40%-a malignus bizonyithatóan. Ebb?l 50-75% a follikuláris rák, a többi a papilláris pajzsmirigy rák follikuláris variánsa.

A Thy klasszifikáció a magas rizikójú leziókat az alacsony kockázatú lézióktól hivatott elkülöniteni. A sebész mindkét esetben m?tétet javasol, de annak tudatában, hogy az el?bbiben (Thy4 ) a kockázat 80% mig az utóbbiban ( Thy3) a kocázat 20%. Suspeckt follikuláris lézio diagnozisa alapján lobektomia történik, amit pozitiv szövettan ismeretében radikális mütét követ.

Kiegészit? technikák alkalmazása is lehetséges a benignus és suspect follikuláris leziok megkülönböztetésében. Morphologia és kép analizis nem bizonyult sikeresnek. Flow citometriás DNS mérés sem vezet célhoz, az esetleges aneuploidia nem jelent feltétlenül malignitást. MIB-1 immuncitokémia értéke sem nagy, mivel a leziok proliferativ aktivitása nem különbözik szükségszer?en. Galectin-2 immuncitokémia igéretes lehet, mivel malignitás esetén többnyire pozitiv mig az adenomák negativak, specificitása és szenzitivitása azonban nem teszi alkalmassá rutin használatra. az aneuploidia sem garantálja, hogy a lézió malignus. A  MIB-1 immuncitokémiának sincsen perdönt? jelent?sége, hiszen adenomák és carcinomák proliferativ aktivitása nagyon hasonló lehet. A t(2;3) kromoszoma transzlokáció a follikuláris rák specifikus markerének t?nik ugyanakkor.

 

Nuclei showing a coarse chromatin pattern and nuclear grooving. A follicular lesion with nuclei showing a coarser chromatin pattern and nuvlear grooving.
The same lesion confirming a coarsely granular chromatin, mild nuclear pleomorphism. A high power view showing a coarsely granular chromatin and mild nuclear pleomorphism. Although there is some nuclear overlapping this feature is not so reliable in thicker clusters of cells.
Cells exhibiting some crowding, mild pleomorphism and irregular chromatin –  An MGG stain showing a microfollicular pattern with cells exhibiting some crowding, mild pleomorphism and a more irregularly granular chromatin.
Changes can be very focal and admixed with otherwise unremakable areas. This a rather bland follicle; in suspicous follicular lesions changes can be very focal and admixed with otherwise unremakable areas.
A rather crowded group of thyrocytes showing mild pleomorphism. A rather crowded group of thyrocytes showing mild pleomorphism; although a follicular arrangement can be identified nuclei are overlapping thoughout the group. This does not appear to be dictated by thickness of the cluster but is rather an expression of a more disordered architecture.
A nuclear pseudoinclusion in one cells and a flake of dense colloid. A monolayered sheet of thyroid cells which appear uniform, however a nuclear pseudoinclusion is visible in one cell and a flake of dense colloid is present at the upper right corner of the field (MGG); these would qualify the lesion as suspicious. Elsewhere more obvious features of papillary carcinoma, follicular variant were present.
A crowded group with prominent nucleoli and obvious nuclear grooves. A group of overlapping thyroid cells with prominent nucleoli and obvious nuclear grooves (Pap) in a blood stained smear. These features are suspicious but quantitatively insufficient for a definitive diagnosis of malignancy: other findings must be present.
Two similar groups of thryoid cells with prominent nucleolus and mild nuclear pleomorphism. Two groups of thryoid cells with prominent nucleolus and mild nuclear pleomorphism.
Nuclear overlapping in the upper left corner of the fragment. This lower power view of a Papanicolaou stained microbiopsy still identifies sheets of monolayered uniform thyroid cells which elsewhere showed suspicious nuclear features. You may note the more disordered architecture with nuclear overlapping in the upper left corner of the fragment. This low power finding should prompt an accurate screening of the slides for confirmation of suspicious features, this architectural feature alone being insufficient for diagnosis of suspicion.
A group of cells with marked anisonucleosis. A high power view of an MGG stained smear showing a group of cells with marked anisonucleosis, again a finding which should prompt a thorough search for more diagnostic features of suspicion for malignancy.
A central nucleus is much larger, hyperchromatic and has an irregular contour. A group of thyrocytes: a central nucleus is much larger, hyperchromatic and has an irregular contour (MGG). This is a suspicious finding.

Follikuláris rák

A második leggyakoribb pajzsmirigy rák ( pajzsmirigy malignomák 5-15 %-a. ) Általában szoliter göb, de tok invázió és érbetörtés kimutatható benne. Két szövettani altipusa ismert: minimálisan invaziv, igen jó prognozissal, mélyen invaziv, melynek pronozisa szegényes, tüd? és csont áttéteket képez.

Follikuláris ráksejtek soha nem mutatják a papilláris rákban látható magelváltozásokat, ez az alapja annk, hogy a  follikuláris rák és a papilláris rák follikuláris variánsa megkülönböztethet?ek.

An MGG stain of an FNA from a follicular carcinoma. This case was mistakenly thought to be a medullary carcinoma because of the presence of cytoplasmic granules; it proved to be a follicular carcinoma. The granules are not the fine metachromatic ones found in medullary carcinoma and probably represent lysosomes. In our experience the vast majority of follicular carcinomas are labelled as suspicious follicular lesions.
Groups of thyrocytes from a follicular carcinoma.

 

Hürthle sejtes tumorok

A Hürthle sejtek follikuláris eredet?ek ( onkocyták) melyek mitochondriumokban igen gazdagok. Polygonalis formájuak, hatalmas, finoman rögös citoplazmával, metakromáziás szint adnak Giemsa festéssel, Papanicolaou szerint festve oranzsofilek. Kétmagvúak lehetnek, magjuk nagy, mag méret változatos lehet, gyakran kifejezett magvacska is megjelenik.

A Hürthle sejtek gyakoriak Hashimoto gyulladásbn és a gobos strumában egyaránt, utóbbiban makroszkópoan látható göböket is képezhetnek. A benignus  Hürthle sejtek koheziv elrendez?dés?ek, jellemz?en nem tartalmaznak magvacskát, enyhe-közepes polymorphizmus el?fordulhat. Hashimoto gyulladásban lymphoid sejtekkel keverednek, mig göbös strumában makrophagokkal és kolloiddal.

Hürthle sejtes daganatokban szintiszta Hürthe sejt populációt látunk. Diskoheziv sejtekr?l van szó, néhol azonban csoportok képz?dhetnek. A mag vesiculáris, kifejezett magvacska jelen van a daganatos Hürthle sejtekben, sem follikuláris sejtek sem lymphocyták nem jellemz?ek, mig kolloidot láthatunk.

TheDifferenciál diagnosztikailag néhány papilláris pajzsmirigy rák typus jön szóba, mint pl. a hengersejtes ( pink/tall cell ) és az onkocytaer. A Hürthle sejtes daganatok igen ritkán mutatnak papillaritást ( pl. oncocytaer papilláris neoplazma). Egyéb papillaris rák variánsok kizárhatók a mag elváltozsok hiánya alapján. Áttéti veserák utánozhatja ezt a képet, de a TTF-1 ( thyroid transcription factor ), ami pozitiv follikuláris és Hürthle sejtes daganatokban veserákban negativ.Medulláris rák is adhat egyesével el?forduló sejtekból álló sejtgazdag képet, itt jellemz?en hiányzik a magvacska. Giemsa festéssel a medulláris rák sejtjeiben a szemcsék metakromáziásak.

 

A low power view of a FNA from a Hürthle cell neoplasm (MGG). A pure population of Hürthle cells (MGG). Note the pleomorphism which is apparent even at low power; this is not diagnostic of malignancy as it is a common feature in these neoplasms, whether benign or malignant. In our experience it is rather monomorphism which is more commonly associated with malignancy. In all cases definitive criteria for malignancy are exclusively histological (capsular or vascular invasion). 
A group of rather pleomorphic Hürthle cell (Pap). The pleomorphism is striking, with very large nuclei, prominent nucleoli and multinucleations. The N/C ratio however is not high. 
A follicular group of Hürthle cells (Pap). A cohesive group of cells showing the typical features of Hürthle cells (Pap). Note the dense cytoplasm with well defined borders, vescicular nuclei and prominent nucleoli.
Discohesive Hürthle cells (Pap). Discohesive cells with marked pleomorphism but preserved N/C ratio. Cytoplasm is dense and nuclei are round, often eccentrically placed imparting a “plasmacytoid” appearance. This may mimic medullary carcinoma.
A rather pleomorphic collection of Hürthle cells (MGG) showing pleomorphic nuclei, nucleoli and dense cytoplasm, often containing coarse granules. These are different from the fine granularity of medullary carcinoma.