logo efcs bianco

Ağız boşluğunun eksfoliatif sitolojisi

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

?nflamasyonun e?lik etmedi?i infeksiyonlar (AIDS): kirli bir zemin içerisinde yüzeyel skuamöz epitelyum hücreleri, de?i?ik tipte infeksiyöz ajanlarla (bakteri, mantar, vb) birlikte yer al?r. Bu vakalarda inflamatuar hücrelerin bütünüyle yoklu?u tan?sald?r!

?nflammation’un e?lik etmedi?i Enfeksiyonlar (AIDS)
?nflammation’un e?lik etmedi?i Enfeksiyonlar (AIDS)
?nflammation’un e?lik etmedi?i Enfeksiyonlar (AIDS)
?nflammation’un e?lik etmedi?i Enfeksiyonlar (AIDS)
?nflammation’un e?lik etmedi?i Enfeksiyonlar (AIDS)
?nflammation’un e?lik etmedi?i Enfeksiyonlar (AIDS)
?nflammation’un e?lik etmedi?i Enfeksiyonlar (AIDS)

A??z bo?lu?unun Skuamöz hücreli karsinomu Malezya, Fransa, Macaristan ve Bat? Avrupa’da oldukça yüksek görülme s?kl???na  sahiptir. Basit f?rçalama yöntemi ile örneklem ya da a??z y?kama suyunun herhangi bir s?v? bazl? teknik ile haz?rlanmas? yoluyla örnek elde edilebilir. Hücre morfolojisi, serviks uterinin skuamöz hücreli karsinomu ile tümüyle ayn?d?r. En iyi boyama yöntemi, bu vakalarda, Papanicolaou boyas?d?r.

Pemphigus vulgaris ve varyantlar? büllöz lezyonlar? içerirler. Vezikül ya da büllerin içeri?i f?rçalama tekni?i ile yay?labilir. Sitolojik olarak tan?s? en erken verilebilen Tzanck hücreleridir; büyük, akantolitik, soluk nükleuslu ve bazen geni? nükleoluslu hücrelerdir. Zemin akut inflamasyon hücreleri ile doludur

Tzanck Hücreleri
Tzanck Hücreleri
Tzanck Hücreleri

Dilin palpe edilebilir lezyonlar? oldukça nadirdir. Aspirasyona uygundur. Skuamöz hücreli karsinom yüzeyeldir, epitelyal olmayan (genellikle benign) tümörler ise derin yerle?imlidir.