logo efcs bianco

Eozinofilní pleuritida

This content is also available in: English Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Eozinofilní pleurální výpotek je neobvyklá porucha, která je charakterizována vysokým po?tem eozinofil?, obvykle více než 10 % bun?k. N?které p?ípady nasedají na predispozi?ní nemoci, ale p?ibližn? 1/3 p?ípad? z?stává nevysv?tlena. V?tšina p?ípad? se spontánn? vylé?í. Eozinofilní perikardiální a peritoneální výpotky jsou rovn?ž velice vzácné.

P?í?iny eozinofilní pleuritidy (> 10 %)

  • alergie
  • autoimunitní choroby
  • pneumonie (bakteriální nebo virová)
  • plicní infarkty
  • infekce (plísn?, paraziti)
  • pneumothorax, hemothorax
  • poran?ní hrudníku (pneumothorax, thorakotomie, opakovaná aspirace)
  • nádory
  • neznámé

Cytologické preparáty jsou obvykle bun??né s vysokou  koncentrací  eozinofil?. V preparátech fixovaných alkoholem a barvených dle Papanicolaua jsou eozinofilní granula bu? oranžová, nebo bled? zelená ?i nenápadná a bu?ky identifikujeme spíše podle jejich bilobulárních jader. Granula jsou jasn? eozinofilní v cytoblokových ?ezech  barvených hematoxylin-eosinem a v preparátech sušených na vzduchu barvených dle Giemsy-Romanovského. N?kdy jsou p?ítomny Charcotovy-Leydenovy krystaly. 

Eosinophils
Eosinophils