logo efcs bianco

Dlaždicový karcinom

This content is also available in: English Español Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Dlaždicová složka bývá p?ítomna v h??e diferencovaných uroteliálních karcinomech.  V mén? než 3% p?ípad? p?edstavuje hlavní složku nádoru. Dlaždicový karcinom je ?astý v lokalitách se schistozomiázou.

Cytologicky mo? obsahuje rohov?jící maligní dlaždicové bu?ky.