logo efcs bianco

Rak płaskonabłonkowy (Carcinoma planoepitheliale)

This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Komponent raka p?askonab?onkowego jest spotykany w przypadkach nisko zró?nicowanego raka urotelialnego. W <3% przypadków stanowi g?ówn? cz??? guza. Rak p?askonab?onkowy najcz??ciej wyst?puje w tych regionach ?wiata, w których cz?sto spotyka si? infekcj? Schistosoma haematobium.

Cytologicznie w moczu stwierdza si? komórki rakowe z cechami rogowacenia.