logo efcs bianco

Zánět

This content is also available in: English Español Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

 • Mo? je zpravidla zkalená
 • Cytologický obraz vykazuje ?etné neutrofilní granulocyty a histiocyty.
 • Eozinofily a lymfocyty se rovn?ž mohou vyskytovat
 • Epitelie vykazují akcentované reaktivní zm?ny
 • Bun??ný detritus
 • Bakterie a další mikroorganismy

U žen není neobvyklý Trichomonas vaginalis, Candida albicans a bun??né zm?ny indukované polyomaviry (decoy cells).

Bez rozdílu pohlaví se mohou vyskytnout cytopatické zm?ny vyvolané herpesviry nebo cytomegaloviry. Jiné nalézané organismy p?edstavují roupi a schistosomata.

Kameny

 • Kalná nebo krví p?ibarvená mo?
 • Erytrocyty
 • Možná zán?tlivá složka
 • Trsy urotelií s papilární strukturou
 • Epitelie se zvýšeným nukleoplazmovým pom?rem a malými nukleoly Bun??né hranice mohou být hladké nebo nepravidelné.
 • Reaktivní zm?ny mohou být velmi výrazné