This content is also available in: English Italiano Español Čeština Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Adenocarcinoma in situ:

AIS területérõl származõ cervix kenekben igen sejtgazdag mirigyhám csoportokat látunk. Ez önmagában gyanus glanduláris malignitásra, hacsak az anyagvétel nem endocervikális kefével történt. Ezen a képen a magvak tömegesen egymásra trolódottak, sötéten festõdõek, mégis a mirigyhám jelleg felismerhetõ. A háttér tiszte. ép endocervikális lemez is elõtunnek.
Daganatsejt csoport AIS területérõl. A sejtek polaritása eltunt, a mag mérete változó, az egyértelmu hyperkromázia mellett a “lépesméz” struktura felismerhetõ. AIS és invaziv adenocarcinoma alig különithetõ el egymástól

Well differentiated invasive endocervical adenocarcinoma:

Endocervikális adenocarcinoma. A mirigyhámasejtek a “feathering” ( kihuzottan, sugárirányban leváló sejtek a széleken ) jelenségét mutatják, a palaszád struktura is jelen van.
Paliszád struktuta adenocarcinomában, erõs nagyítással A rendezettnek tunõ paliszádon belül a magvak elhelyezkedése egyenetlen.
Endocervical adenocarcinoma :Strips of crowded columnar cells showing pseudostratifiction with dense overlapping nuclei but the glandular architecture is still preserved.
Mirigyhámsejtek háromdimenziós csoportja invazív endocervikális adenocarcinomából. A háttértõl eltekintve a mirfológia erõsen hasonlatos az AIS-ben látottakhoz.
Kevéssé differenciált endocervikális adenocarcinoma. A magva nagyméretuek, irreguláris a kromatin, a cytoplazma szintén nagy és jól elemezhetõ de a mirigy struktura alig van jelen.

Metastatic endocervical adenocarcinoma:

Egyéb malignus daganat: endometrialis rák kenetben.
Egyéb malignus daganat: áttéti vastagbél rák kenetben
Kevéssé differenciált endocervikális adenocarcinoma: dedifferenciált tumor sejtek, a cytoplasma keskeny a magméret változó. A finoman rögö kromatin struktura és a makronucleolusok jellemzõek erre az elváltozásra. 
Egyéb malignus daganat: ovarium rák kenetben

Poorly differentiated endocervical adenocarcinoma:

Endocervikális adenocarcinoma: eza hyperkromáziás sejtcsoport alig különbözik a kevéssé differenciált laphámrák sejtjeitõl.