logo efcs bianco

Automatizace a cytologie z tekutého média

This content is also available in: English Italiano Español

Bookmark (0)

No account yet? Register

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog m?l znát:

  • Požadavky na automatizovaný systém
  • Základní složky automatizovaného systému
  • Automatizované systémy testované v klinické praxi
  • Principy cytologie z tekutého média (LBC)
  • Komer?ní systémy Surepath a Thinprep
  • Výhody a nevýhody cytologie z tekutého média
  • Adekvátnost LBC vzork?
  • Bethesda doporu?ení pro stanovení adekvátnosti
  • Morfologie LBC preparát?
  • Srovnání hodnocení  LBC a konven?ní cytologie