This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Pap test opracowa? dr George Papanicolaou, Amerykanin greckiego pochodzenia, który zajmowa? si? badaniem wp?ywu hormonów jajnika na nab?onek uk?adu p?ciowego ?e?skiego. W 1926 roku og?osi?, ?e mo?na stwierdzi? komórki nowotworowe w wydzielinie z pochwy kobiet z rakiem szyjki macicy (Papanicolaou, 1928). W 1944 opublikowa? donios?? prac? pt. „Diagnosis of uterine cancer by the vaginal smear” (Papanicolaou & Traut). Wkrótce inni potwierdzili te obserwcje (Ayre 1944, Meigs i wsp.,1945). Pierwsz? przychodni? do bada? skriningowych raka szyjki macicy otwarto w Massachusetts w 1945 r.

Dr George Papanicolaou (1883-1962) 

 

Pap test jako metoda wykrywania zmian przedinwazyjnych i raka szyjki macicy

This diagram shows the trends in incidence of invasive cervical cancer in European countries between 1950 and 1990 and in the last decade (in the 1990s). It shows that increased  incidence in those countries without a national screening programme (eg Estonia, Slovenia) and decreasing incidence in countries with a national screening programme (eg UK, Denmark).

 

Cele Pap testu:

Inne zastosowania Pap testu: