This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Jak doktor  George Papanicolaou vyvinul Pap test

Pap test vytvo?il doktor George Papanicolaou – americký anatom ?eckého p?vodu, který se zabýval výzkumem ú?inku ovariálních hormon? na epitelie ženského genitálního traktu. V roce 1926 popsal nádorové bu?ky ve  vaginálním sekretu žen s cervikálním karcinomem (Papanicolaou 1928). V roce  1944 publikoval svou  seminární práci  “Diagnóza d?ložního karcinomu z vaginálního st?ru” (Papanicolaou & Traut 1943). Jeho pozorování byla brzy potvrzena jinými  (Ayre 1944, Meigs et al 1945První klinika pro screening cervikálního karcinomu byla otev?ena v  Massachusetts v roce 1945.

Dr George Papanicolaou (1883-1962) 

 

Úloha Pap testu jako metody detekce preinvazivních  a ?asn?  invazivních karcinom? hrdla

Tento diagram ukazuje trendy v incidenci invazivního karcinomu hrdla v zemích Evropy v letech 1950-1990 a v poslední dekád?  (90. Letech). Incidence roste v zemích bez organizovaného screeningu (nap?.  Estonsko, Slovinsko) a klesá v zemích  s národními screeningovými programy.  (nap?. UK, Denmark)

 

Cíle Pap testu

Jiné užití Pap testu