This content is also available in: English Italiano Español Čeština Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

A korrekt módon spatulával vagy más mintavételi eszközzel levett cervicalis kenet különbözõ, a cervicalis nyákkal keveredett sejteket tartalmaz. A hámsejtek spontán válhattak le vagy spatulával erõteljesen választották le azokat a méhszáj területérõl.

A normál cervixbõl származó sejtek:

 

Az ectocervix eredeti laphámjáról származó sejtek

SZUPERFICIáLIS LAPHáMSEJTEK: Ezek a sejtek az érett laphámból származnak, mely ösztrogén hatására eléri teljes vastagságát. Megjelenésükben nagy polygonális laphámsejtek áttetszõ citoplazmával és szögletes határokkal. 40-50 um átmérõjuek. A mag kicsi, tömör és piknotikus, a mag szerkezete és mérete nem haladja meg az 5 um-t. Karyorrhexis néha látható. A citoplazma halvány vörös vagy narancsos festõdésu, esetenként az elöregedett sejtek kék festõdést mutatnak.  
SZUPERFICIáLIS SEJTEK: megjegyzendõ a narancsos festõdés az elöregedett sejtek kékre festõdésével. összehasonlítandó a hámsejtek mérete a polymorphia mértékével (5-10 um). A szuperficiális sejtek rendszerint a ciklus közepén találhatók meg.  
SZUPERFICIáLIS SEJTEK: megjegyzendõk a cytoplasmában látható keratohyalin szemcsék. Az elszarusodás nem jellegzetessége a normál cervixnek. Az egyesével elõforduló sejtek valószinuleg felszíni hámról spontán váltak le. A felszíni laphámsejtes lemezeket a kenetvételi eszköz választja le a felszínes rétegekrõl.  
NTERMEDIER LAPHáMSEJTEK: a félig érett laphámból erednek és a progeszteron hatást (vagy oralis fogamzásgátlóét) vagy csökkent ösztrogén hatást tükrözik. Ezek a lapos sejtek alig kisebbek, mint a szuperficiális laphámsejtek (35-40um) és lekerekedettebbek. A mag hólyagos és 8 um átmérõju, finom chromatin hálózattal bír. A citoplazma cyanophil és densebb, mint a szuperficialis sejtekben.  
INTERMEDIER SEJTEK: a spatulával történt erõsebb leválasztással nyert egymásra vetülõ intermedier sejtes lemezek. Megjegyzendõ a hólyagos mag és a sejteket borító lactobacillusok.
INTERMEDIER SEJTEK: a menstruális ciklus utolsó fázisában és terhesség idején az intermedier sejtek morphologiája módosul. Csónak alakúvá válnak, a citoplazma határ elvékonyodik és a mag excentrikussá válik. A sejteket néha navikuláris sejtekként írták le és bõséges glikogént tartalmaznak mely fénymikroszkóppal barnásnak tunik. 
PARABASALIS SEJTEK: A parabasalis sejtek az atrófiás vagy post partum kenetek legfõbb sejttípusa. Kicsik (15-30um) denz cyanophil citoplazmával bírnak. Halvány eosinophil cytoplasma festõdés esetén a magnak finom chromatin szerkezete van és és a sejt felét elfoglalja. Lekerekítettek a spontán lehámló sejtek. Amikor erõsebb behatásra választódnak le lemezekben jelennek meg. A parabasalis sejtek különösen sérülékenyek és a citoplazmájuk a kenetvételi eljárás közben széteshet. A basalis sejtek ritkán láthatók a cervikális kenetekben a nyálkahártyában való mély elhelyezkedésük és a basalis membránnal való kapcsolatuk miatt.  
Parabasalis sejtek: parabasalis sejtlemezek atrófiás kenetben. Megjegyzendõ a néha megjelenõ csupasz mag és a nyákos vonulatok.  

 

Az endocervicalis nyakcsatorna hengerhámjából származó sejtek

ENDOCERVICALIS MIRIGYHáM SEJTEK: henger alakú sejtek bazálisan elhelyezkedõ maggal és vacuolizalt finom citoplazmával. A finom chromatin és egy vagy több magvacska lehet jelen. Ezek a sejtek palisadot formázva vagy lépesméz szeruen figyelhetõk meg. Ezek nagyon sérülékenyek és erõsen károsodottak lehetnek megfelelõ kenetvétel esetén is. Csupasz magok figyelhetõk meg. Különálló endocervicalis sejtek elkülöníthetõk a különálló parabasalis sejtektõl excentrikus magjuk és finom citoplazmájuk által.
ENDOCERVICAL GLANDULAR EPITHELIAL CELLS: These are columnar shaped cells with basal nuclei and vaculotated delicate cytoplasm. The chromatin is fine and one or more nucleoli may be present. They may appear as strips(in palisade) or as a honey comb pattern. They are very fragile and may be poorly preserved even in a well taken smear. Naked nuclei may be seen. Discrete  endocervical cells seen “end on” can be distinguished from discrete parabasal cells by their eccentric nuclei and delicate cytoplasm..
ENDOCERVICAL GLANDULAR EPITHELIAL CELLS: These are columnar shaped cells with basal nuclei and vaculotated delicate cytoplasm. The chromatin is fine and one or more nucleoli may be present. They may appear as strips(in palisade) or as a honey comb pattern. They are very fragile and may be poorly preserved even in a well taken smear. Naked nuclei may be seen. Discrete  endocervical cells seen “end on” can be distinguished from discrete parabasal cells by their eccentric nuclei and delicate cytoplasm..
ENDOCERVICAL GLANDULAR EPITHELIAL CELLS: These are columnar shaped cells with basal nuclei and vaculotated delicate cytoplasm. The chromatin is fine and one or more nucleoli may be present. They may appear as strips(in palisade) or as a honey comb pattern. They are very fragile and may be poorly preserved even in a well taken smear. Naked nuclei may be seen. Discrete  endocervical cells seen “end on” can be distinguished from discrete parabasal cells by their eccentric nuclei and delicate cytoplasm..

 

A transformációs zóna metaplasztikus hámjából származó sejtek

IMMATURE SQUAMOUS METAPLASTIC CELLS: These cells are the size of parabasal cells (15-30u) and closely resemble them. The nuclei have a fine chromatin pattern and the cytoplasm is dense and cyanophilic; the n/c ratio is high. Immature metaplastic cells can be distinguished from atrophic parabasal cells by the fact that they are always found in association with mature superficial and intermediate squamous cells. NOTE: Mature metaplastic squamous epithelial cells cannot be distinguished from original (native)  squamous epithelial cells in a cervical smear.
éRETTLEN LAPHáM METAPLáZIáS SEJTEK:az éretlen metaplasztikus sejtek és a szuperficiális sejtek együttes jelenléte ebben a kenetben. Az éretlen metaplasztikus sejtek spontán hámlottak le és lekerekítettek. Mikor az éretlen metaplasztikus sejteket spatulával erõsebben választják le a szétszakadó sejthidak következtében a sejtek megnyúlnak. Megjegyzendõ: a cervikális kenetben az érett metaplasztikus laphámsejtek nem különíthetõk el a natív, eredeti laphámsejtektõl.
IMMATURE SQUAMOUS METAPLASTIC CELLS: These cells are the size of parabasal cells (15-30u) and closely resemble them. The nuclei have a fine chromatin pattern and the cytoplasm is dense and cyanophilic; the n/c ratio is high. Immature metaplastic cells can be distinguished from atrophic parabasal cells by the fact that they are always found in association with mature superficial and intermediate squamous cells. NOTE: Mature metaplastic squamous epithelial cells cannot be distinguished from original (native)  squamous epithelial cells in a cervical smear.
IMMATURE SQUAMOUS METAPLASTIC CELLS: These cells are the size of parabasal cells (15-30u) and closely resemble them. The nuclei have a fine chromatin pattern and the cytoplasm is dense and cyanophilic; the n/c ratio is high. Immature metaplastic cells can be distinguished from atrophic parabasal cells by the fact that they are always found in association with mature superficial and intermediate squamous cells. NOTE: Mature metaplastic squamous epithelial cells cannot be distinguished from original (native)  squamous epithelial cells in a cervical smear.

 

A genitalis tractus más részeibõl származó sejtek, pl. endometrialis sejtek

ENDOMETRIAL CELLS: Endometrial cells are a normal finding in smear taken during mensturation or in the first ten days of the menstrual cycle. Their presence at other times may have a pathological significance. They can be distinguished from endocervical cells by their small size (5-20u), cuboidal shape and rounded nuclei which often have a coarse chromatin structure and may vary slightly in size. They are often found in conjunction with histiocytes. They may present as single cells, or as rounded berry like structures. Alternatively they appear in menstural smears as a dense core of stromal cells surrounded by a paler fringe of glandular cells.
ENDOMETRIAL CELLS: Endometrial cells are a normal finding in smear taken during mensturation or in the first ten days of the menstrual cycle. Their presence at other times may have a pathological significance. They can be distinguished from endocervical cells by their small size (5-20u), cuboidal shape and rounded nuclei which often have a coarse chromatin structure and may vary slightly in size. They are often found in conjunction with histiocytes. They may present as single cells, or as rounded berry like structures. Alternatively they appear in menstural smears as a dense core of stromal cells surrounded by a paler fringe of glandular cells.
ENDOMETRIAL CELLS: Endometrial cells are a normal finding in smear taken during mensturation or in the first ten days of the menstrual cycle. Their presence at other times may have a pathological significance. They can be distinguished from endocervical cells by their small size (5-20u), cuboidal shape and rounded nuclei which often have a coarse chromatin structure and may vary slightly in size. They are often found in conjunction with histiocytes. They may present as single cells, or as rounded berry like structures. Alternatively they appear in menstural smears as a dense core of stromal cells surrounded by a paler fringe of glandular cells.
ENDOMETRIALIS SEJTEK: Az endometrialis sejtek normál esetben megtalálhatók a kenetben menstruáció alatt illetve a menstruációs ciklus elsõ 10 napján. Elkülöníthetõk az endocervicalis sejtektõl kicsi méretük (5-20 um), kuboidális alakjuk és kerek, durva chromatin szerkezetu kismértékben változó méretu magjuk által. Gyakran megtalálhatók hisztiocitákkal együtt. Megjelenhetnek egyesével vagy szeder-szeru kerek képletekként. Esetklegesen a menstruációs kenetekben jelennek meg, mint denz stroma sejtek alkotta mag körül elhelyezkedõ halvány rojtszeru mirigysejtek. 

 

Histiocyták, leukocyták és vörösvértestek

HISZTIOCITáK/MAKROFáGOK: ezek a finom szerkezetu sejtek (10-12um) habos citoplazmával bírnak, rosszul meghatározott sejthatárokkal és excentrikus bab alakú, ovalis vagy kerek maggal. A citoplazma néha bekebelezett intracitoplazmatikus anyagot tartalmaz. A histiocyták csaknem mindig szétválnak és ilyenkor nehéz lehet elkülöníteni õket a különálló mirigyhám sejtektõl. Gyakran megtalálhatók nagy aggregátumokban a menstruáció végén (exodus). A többmagvú óriás hisztiociták idült cervicitiszben szenvedõ és post-menopausában levõ nõk keneteiben találhatók meg.
Hisztiocyták: ovalis bab alakú vagy kerek excentrikus mag és habos citoplazma. Figyelje meg a hisztiociták méretét a granulocitákhoz és a lymphocitákhoz képest ebben a látótérben.. 
Hisztiociták: figyelje meg az ovalis bab alakú vagy kerek excentrikus magot és habos citoplazmát ebben a sejtcsoportban. 
Spray of red blood cells

 

Normál hüvelyi flóra (Lactobacillusok, Gardnerella vaginalis, Leptothrix vaginalis)

GARDNERELLA VAGINALIS kicsi, Gram negatív, buzogány alakú kórokozók melyek Papanicolaou festéssel sötét kékre festõdnek és a kenetnek szennyezett jelleget adnak. A nagy laphámsejtek felszínén gyulnek össze, ezeket hívjuk “clue sejteknek” (kulcs-sejtek). A Gardnerella vaginalis tünetmentes nõk 20%-ban kimutatható, de ismert pathológiás elváltozásokkal való kapcsolat is, mint a bacterialis vaginosis. Megjegyzendõ, hogy a kenetben a gyulladásos háttér hiányzik.
GARDNERELLA VAGINALIS is a small Gram –negative club shaped organisms which stains dark blue with the Papanicolaou stain giving a smear a “dirty” appearance..They accumulate on the surface of large squames to produce the so called “clue cells”. G. vaginalis can be isolated from the genital tract in 20% of asymptomatic women but is also linked to the pathological condition known as bacterial vaginosis. Note absence of inflammatory response in the above smear.
DöDERLEIN BACILLUSOK: A lactobacillusok kékre festõdõ pálcák, 1-2 um hosszúak a kenet hátterében. Az intermedier sejtekben levõ glikogént metabolizálják, a vagina savas vegyhatását tartják fenn. Fõleg terhes nõk keneteiben figyelhetõk meg nagy mennyiségben. Ennek eredménye a citolízis a citoplazma szétesése folytán. Az intermedier sejtek rendezetlennek mutatkoznak és gyakran láthatók csupasz intermedier sejtmagok. Ez a jelenség néha látható fogamzásgátlót szedõ nõknél illetve a ciklus késõi szekréciós fázisában. A citolizis jellegzetes lehet amikor a kenet nem értékelhetõ.
CANDIDA FAJOK: élesztõgomba szeru gomba a terhes nõk 20%-ban a genitális traktusban megtalálható. Kimutatható még diabeteszes és immunszupprimált betegekben. Az élesztõgomba és a pszeudomycelium hálószeru szövedéket képeznek a laphámsejtek felszínére, a Pap festéssel gyengén festõdnek a pseudohyphák és a spórák. A nõk leggyakrabban tünetmentesek de a fertõzés szintén szövõdhet irritáló fehér folyással.
ACTINOMYCES FAJOK: a baktériumok ezen csoportja gyakran megtalálható intrauterin eszközt viselõ nõkben. Morfológiailag 20-100 um átmérõju vattapamacs-szeru bactérium labdát képeznek, melyekbõl fonalszeru kötegek, nyúlványok erednek. Normál esetben a gyulladásos reakció minimális és a kórokozó nem okoz tüneteket bár ez kis mértéku kockázatot jelent felszálló fertõzésekre. Nem patogén amoeba, Entamoeba gingivalis található actinomycosissal szövõdve. 
LEPTOTHRIX VAGINALIS nem patogén kórokozó, mely könnyen felismerhetõ a cervikális kenetekben. Megjelenésében hosszú fonál kitesz 40 um-t hosszúságot. Gyakran együtt található Trichomonas vaginalisszal.

 

Kontaminált spermiumok, talcum szemcsék

Postcoitalis kenetben számos érett spermium a háttérben
Spermatozoa, spermatocita és amorph törmelék a kenet hátterében
KONTAMINáLT TALKUM SZEMCSéK: a szennyezés a kenetet vevõ kezén levõ kesztyuj hintõporából származik. Pap festéssel különbözõ színek festõdnek, de azonosíthatók jellegzetes alakjuk valamint fény-kettõs törésük alapján.
CONTAMINATING TALC GRANULES: These contaminants are derived from the talc on the  gloves used by the smear taker. They stain a variety of colours with the Pap stain but can be recognised by their characteristic shape and appearance under refracted light.
CORNFLAKE MUTERMéK: gyakori barna mutermék, melyet levegõ buborékok képeznek, amelyek akkor keletkeznek, ha a xylol lefedés elõtt kiszárad. Néha igen kifejezett lehet, ami akadályozza a kenet kiértékelését. A kenet újrafedésével néha kijavítható..
Haematoidin kristályok.(cockleburrs): Vörösesbarna kristálysorok, melyek epe-szeru pigmentbõl állnak és általában régebbi vérzésre utalnak.
Eterobius vermicularis pete a cervicalis kenetben- ovoid burok 20-60 um-es, melynek egyik oldala lapos, széklet szennyezésben kifejlett féreg is alkalomadtán megtalálható

 

Cervicalis nyák szálcsák

Páfrány alakzat látható néha a ciklus közepe táján, ilyenkor a cervikális nyák hálózatossá válik segítve a spermiumok mozgását..