This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Morphological and biological characteristics of invasive squamous carcinoma

Histological section of keratinising squamous carcinoma. Note keratin whorls and chords of tumour tissue invading the stroma.
Histological section of non keratinising squamous carcinoma. There are some chords of tumour tissue invading the stroma which also contains inflammatory cells and discrete bizare tumour cells with abnormal nuclei and abundant cytoplasm.

 

Cytological diagnosis of invasive squamous carcinoma

Dob?e diferencovaný dlaždicový karcinom. Všimn?te si malých dlaždicových bun?k s pyknotickými jádry variabilní velikosti a tvaru. Cytoplazma je výrazn? keratinizovaná a v pravém horním rohu je trs nediferencovaných bun?k. Všimn?te si nádorové diatézy. 
Nerohov?jící invazivní dlaždicový karcinom. Všimn?te si malých dlaždicových bun?k s pyknotickými jádry variabilní velikosti a tvaru. Cytoplazma není  keratinizovaná. Všimn?te si nádorové diatézy.
Siln? zrohov?lé skvamy v invazivním dlaždicovém karcinomu.

 

Nerohov?jící dlaždicový karcinom. Všimn?te si malých dlaždicových bun?k s pyknotickými jádry variabilní velikosti a tvaru. Skupina nádorových bun?k v pop?edí. Všimn?te si nádorové diatézy.
Trojrozm?rný trs nediferencovaných nádorových bun?k v nát?ru z invazivního karcinomu. Hyperchromní jádra se p?ekrývají a modelují. Abnormální struktura jader je viditelná p?i v?tším zv?tšení a dlaždicová povaha léze je patrna v okraji trsu, kde jsou viditelné cytoplazmatické struktury.
Trojrozm?rný trs nediferencovaných nádorových bun?k v nát?ru z invazivního karcinomu. Hyperchromní jádra se p?ekrývají a modelují. Abnormální struktura jader je viditelná p?i v?tším zv?tšení a dlaždicová povaha léze je patrna v okraji trsu, kde jsou viditelné cytoplazmatické struktury.
Trojrozm?rný trs nediferencovaných nádorových bun?k v nát?ru z invazivního karcinomu. Hyperchromní jádra se p?ekrývají a modelují. Abnormální struktura jader je viditelná p?i v?tším zv?tšení a dlaždicová povaha léze je patrna v okraji trsu, kde jsou viditelné cytoplazmatické struktury.