This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Schemat narz?du p?ciowego ?e?skiego.
Przekrój strza?kowy narz?du p?ciowego ?e?skiego ilustruj?cy stosunki przestrzenne wzgl?dem odbytnicy i p?cherza moczowego.

 

Szyjka nieródki. Uj?cie zewn?trzne kana?u szyjki ma?e i okr?g?e.
Szyjka nieródki.
Szyjka nieródki. Uj?cie zewn?trzne kana?u szyjki ma?e i okr?g?e.

 

G?ówne anatomiczne okolice szyjki macicy

Prawid?owe umiejscowienie po??czenia nab?onków w uj?ciu zewn?trznym szyjki przed pokwitaniem.
U doros?ej kobiety dochodzi do wywini?cia nab?onka endocerwikalnego, który zostaje eksponowany na ?rodowisko pochwy- zauwa? przesuni?cie si? miejsca po??czenia nab?onków.
Po menopauzie miejsce po??czenia nab?onków znajduje si? wewn?trz kana?u szyjki
Histological section showing squamocolumnar junction: this region is susceptable to hormonal changes and its location changes during reproductive life.