This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Diagram ženského reproduk?ního ústrojí…. (Ross and Wilson: Anatomy and Physiology in health and illness; obr. 19.3)
Laterální pohled na ženské reproduk?ní  orgány k znázorn?ní vztah? rekta a m?chý?e… (Ross and Wilson: Anatomy and Physiology in health and illness; obr. 19.4)

 

Hrdlo nullipary: všimn?te si malého okrouhlého ústí
Hrdlo multipary
Hrdlo po menopauze : všimn?te si úzkého ústí

 

Hlavní anatomické oddíly cervixu

p?vodní skvamokolumnární junkce.
V dosp?losti ?asto vzniká everze endocervikálního epitelu a expozice vaginálnímu  prost?edí – všimn?te si zm?ny polohy skvamokolumnární junkce.
Skvamokolumnární junkce v endocervikálním kanále po menopauze
Histologický ?ez z oblasti skvamokolumnární junkce. Tato oblast je citlivá na hormonální zm?ny a její umíst?ní se v pr?b?hu reproduk?ního života m?ní: this region is susceptable to hormonal changes and its location changes during reproductive life. skvamokolumnární junkce u zevního ústí v prepubertálním hrdle.