logo efcs bianco

Memeni̇n anatomi̇ ve hi̇stoloji̇si̇

This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Meme 15-25 laktiferöz duktustan (kanal) olu?ur; bunlar meme ba??ndan ba?lay?p daha küçük kanalc?klara dallan?r, en sonunda da bir terminal duktal-lobüler ünite ile sonlan?r. Terminal duktal lobülar ünite, bir terminal duktustan ve birçok küçük kanalc?ktan (veya asinüs) olu?ur. Kanal ya da kanalc?klar içte (luminal) küboidal ya da kolumnar epitel ile d??ta (bazalde) ise miyoepitelyal hücrelerle dö?elidir. Lobülün içinde bulundu?u ba? dokusu, kollojenden ve asit müsin zemininde histiosit, lenfosit ve fibroblastlardan olu?ur. Lobuller aras? stroma ise hiposellüler olup fibroadipoz dokudan olu?ur.

Epitel ve lobüler stroma hormona duyarl?d?r. Gebelik döneminde duktuluslarda belirgin proliferasyon meydana gelir. Lobüller geni?ler, epitel hücrelerinin sitoplazmas?, sekretuvar vakuoller ile doldu?u için geni?ler.