This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Z gruczo?ów pod?luzowych tchawicy i oskrzeli mog? si? wywodzi? raki podobne do spotykanych w ?liniankach, np. carcinoma adenoides cysticum, carcinoma mucoepidermale. Rosn? w postaci polipów podminowuj?c niezmieniony nab?onek. Najcz??ciej rozpoznawane s? w rozmazach szczoteczkowych lub w przez oskrzelowej BAC.

W preparatach cytologicznych z adenoid cystic carcinoma wida? kuliste grupy ma?ych nab?onkowych komórek bez wi?kszego polimorfizmu, które otaczaj? bezpostaciowy materia? b?on podstawnych. Carcinoma mucoepidermale charakteryzuje si? obecno?ci? w rozmazie komórek nowotworowych typu nab?onka wielowarstwowego p?askiego, komórek ?luzowych i po?rednich. Raki o du?ym stopniu z?o?liwo?ci wykazuj? du?? cytologiczn? atypi?.