This content is also available in: English Español Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Ze submukózních žlázek trachea a bronch? mohou vyr?stat karcinomy podobné karcinom?m slinných žláz, jako nap?. adenoidn? cystický karcinom a mukoepidermoidní karcinom. Tvo?í polypoidní masy, podr?stají intaktní respira?ní epitel. Zpravidla jsou diagnostikovány kartá?kovým st?rem nebo transbronchiální punkcí.

Cytologické preparáty adenoidn? cystického karcinomu sestávají z válc? nebo koulí z malých epiteliálních bun?k blandního vzhledu obklopujících amorfní materiál bazálních membrán. Mukoepidermoidní karcinomy se vyzna?ují p?ítomností dlaždicových, mucinózních a intermediárních bun?k v cytologických preparátech. High grade tumory vykazují jaderné atypie.