This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Regeneratorní zm?ny jsou charakterizovány plachtami cylindrických a nezralých metaplastických bun?k s velkými jádry a nápadnými velkými jadérky nebo chromocentry odrážejícími živou mitotickou aktivitu.
Regeneratorní zm?ny jsou charakterizovány plachtami cylindrických a nezralých metaplastických bun?k s velkými jádry a nápadnými velkými jadérky nebo chromocentry odrážejícími živou mitotickou aktivitu.. Note that one nucleus is slightly larger than the others but this degree of anisonucleosis is to be expected in regenerating epithelium. The chromatin content is very bland and reflecting the benign nature of the cells. 

Chronická cervicitis

Když p?etrvává poran?ní, do zán?tlivého ložiska migrují lymfocyty a plasmocyty a mísí se s polynukleáry ve st?ru. V dlouho trvající cervicitis, nap?. v souvislosti s vaginálním pesarem p?i prolapsu u postmenopauzálních žen, epitel reaguje parakerat¸ozou a hyperkeratózou.  Tyto zm?ny lze najít I ve st?ru. 

Chronická lymfocytární cervicitis je charakterizována sm?sí polynukleár? a lymfocyt? v nát?ru. N?které epitelie jsou vysoce eozinofilní – odpovídají hyperkeratóze.
Chronická lymfocytární cervicitis je charakterizována sm?sí polynukleár? a lymfocyt? v nát?ru. N?které epitelie jsou vysoce eozinofilní – odpovídají hyperkeratóze.
Folikulární cervicitis: tento stav se vyzna?uje hojnými lymfatickými folikuly, které jsou n?kdy v cervixu vzhledem k disrupci krycího epitelu. Vyskytuje se v každém v?ku, nej?ast?jší je ale u postmenopauzálních žen s fragilním atrofickým epitelem, který se p?i st?ru snadno naruší. Nát?ry obsahují pruhy lymfoidních bun?k, zralých i nezralých lymfocyt? v r?zném stadiu diferenciace. P?ítomna jsou i apoptotická t?líska.