Bookmark (0)

No account yet? Register

Este o bun? practic? de a cunoa?te varia?ia manifest?rilor HSIL.

 

Cheratinizare

Prezentare

Poate exista o cantitate foarte mare de material în preparatul citologic datorit? matur?rii acestei displazii. Celulele apar sub form? de straturi cu nuclei aglomera?i, nuclei care se suprapun cu celulele unice care se disociaz? din grupuri. În preparatele LBC, disocierea este mai evident? datorit? naturii mecanice a preparatului.

Diateza tumoral? este absent?, de?i uneori celulele pot indica carcinom invaziv, care este un diagnostic diferen?ial important: la fel ca diateza tumoral?, trebuie cercetate ?i hemoragia ?i fragmentele de ?esut. 

Pe de alt? parte, infec?ia cu HPV poate fi sugerat? de paracheratoz? ?i discarioz?, ceea ce face ca acest tip de SIL s? fie dificil de evaluat (Faquin et al. 2001); raportul N/C poate s? nu fie la fel de ridicat dup? se estimeaz? în HSIL.

 

Nucleul

Nucleii HSIL cheratinizante sunt adesea picnotici ?i hipercromatici, pe punctul de a deveni negri. Unele celule vor avea un raport N/C ridicat, dar în altele acesta poate fi mai mic decât se estima pentru HSIL. Dac? cromatina va fi vizibil?, aceasta va avea un aspect grosier ?i va fi distribuit? neregulat, ceea ce permite de a stabili diagnosticul de HSIL.

Citoplasma

Dat fiind c? leziunea este cheratinizant?, citoplasma va fi dens? ?i refractiv?. Citoplasma este, în general, eozinofil? sau orangeofil?, dar uneori poate fi cianofil?.

 

Figura 9c-12 (a, b).  HSIL preponderent CIN3 (discarioz? de grad înalt, sever?) cu cheratinizare, confirmat? ca fiind CIN3

[FIGURES]

 

HSIL cu celule de dimensiuni mari necheratinizante

Prezentare

În general, exist? o cantitate foarte mare de material în preparatul citologic. Celulele anormale vor ap?rea în grupuri, straturi ?i celule unice. Grupurile ?i straturile pot fi aglomerate ?i dezordonate din punct de vedere structural, deoarece celulele î?i pierd polaritatea. Celulele unice vor fi disociate de grupuri ?i straturi.

 

Nucleul

Nucleii vor varia dup? dimensiune ?i form?, dar forma este, în general, rotund? pân? la oval?.  Formarea nucleilor poate fi o caracteristic? în aceast? form? de HSIL. Marginile nucleare neregulate pot fi evaluate în celulele unice disociate. De?i nu ar trebui folosi?i niciodat? pentru stabilirea unui diagnostic definitiv, nucleii anormali goi reprezint? o caracteristic?.

Cromatina, în acest caz, este variabil?, deoarece exist? varia?ii în manifestare.

 

Citoplasma

Citoplasma este fin? (?i pot exista nuclei goi) cu margini celulare neclare.  Uneori poate fi dificil de a decide dac? celulele sunt de origine scuamoas? sau glandular?. Citoplasma este bazofil? sau practic incolor?.

 

Raportul nucleo/citoplasmatic

Având în vedere marginile citoplasmatice slab definite ?i citoplasma fin?, raportul N/C poate fi dificil de evaluat.  Diagnosticul se stabile?te dup? structura anormal? a cromatinei ?i membranele nucleare neregulate (disaricoz?), precum ?i aranjarea dezordonat? a celulelor.

 

Figure 9c-13

HSIL ce prezint? discarioz? cu ”celule pale de dimensiuni mari”  Atrage?i aten?ia la distribu?ia aleatorie a celulelor anormale, anizocitoz? ?i citoliz?, ceea ce face imposibil? evaluarea raportului N/C.

 

HSIL în metaplazia scuamoas? imatur?

HSIL afecteaz?, de obicei, zona de transformare (TZ) a colului uterin, care rezult? din metaplazia imatur?. Astfel, poate fi dificil de interpretat atunci când metaplazia r?mâne imatur? (a se vedea ?i ASC-H mai jos).

 

Prezentare

Aceste celule apar, de obicei, ca celule unice, spre deosebire de celulele metaplazice imature, care sunt, de obicei, aranjate în straturi mici. O caracteristic? foarte important? a acestor celule const? în faptul c? în citologia conven?ional? ele pot fi observate ca fiind prinse în stria?ii de mucus, care uneori pot fi utile în c?utarea altor celule anormale. Celulele variaz? în ceea ce prive?te dimensiunea ?i forma, aceasta fiind o caracteristic? a naturii lor anormale. Aceast? leziune poate fi observat? în paralel cu alte manifest?ri ale HSIL.

 

Nucleul

Raportul N/C al unei celule scuamoase imature normale este mai mare decât cel al unei celule intermediare ?i se poate apropia de 50%.  Diagnosticul HSIL depinde de structura anormal? a cromatinei ?i de membranele nucleare. Membranele nucleare sunt neregulate ?i pot prezenta crest?turi; nucleii sunt pleomorfici cu varia?ii evidente ale dimensiunii între celulele anormale; cromatina este, de obicei, hipercromatic? ?i cu aspect macrogranular. 

 

Citoplasma

Citoplasma este groas?, dar nu este refractiv?, cu marginile celulelor bine definite. Pot fi prezente vacuolele. Raportul N/C trebuie examinat comparativ cu cel al celulelor metaplazice imature normale, dar poate fi mai mare de 50% în HSIL.

 

Figura 9c-14 (a-b).  HSIL în metaplazie imatur??

HSIL în metaplazie imatur?, ilustrând o structur? anormal? a cromatinei, citoplasm? atenuat? ?i un raport N/C mai mare decât cel observat în
(b) care prezint? metaplazie scuamoas? imatur? pentru compara?ie cu mijloacele de fixare tipice ale celulelor „extrase”. Aceste imagini arat? distinc?ia în mod deosebit de clar ?i au fost reproduse din publica?ia Nayar & Wilbur (2014)

 

 

Discarioz? sever? cu celule mici

Manifestare

Aceasta este o manifestare mai pu?in cunoscut? a HSIL în CIN3, de?i ar trebui re?inut faptul c? nucleii în HSIL sunt, de obicei, mai mici decât în LSIL. În discarioza sever? cu celule mici nucleii pot fi pu?in mai mari decât limfocitele, polimorfele sau nucleii celulelor scuamoase intermediare normale. În general, exist? o cantitate foarte mare de material în preparatul citologic ?i celulele anormale se pot g?si fie în grupuri hipercromatice aglomerate sau în celule unice. Grupurile pot fi aglomerate f?r? un contur clar al marginilor celulelor citoplasmatice. Nucleii vor prezenta o pierdere a polarit??ii. Acest tip de HSIL este observat mai degrab? în CIN3 decât în CIN2 ?i rareori este combinat cu LSIL sau CIN2.

Discarioza sever? cu celule mici poate prezenta semne de diferen?iere neuroendocrin?, caz în care celulele vor fi mai mari, mai degrab? ovale decât rotunde ?i ar putea prezenta modelarea nuclear? în grupuri de celule coezive.

 

Nucleul

Nucleii sunt, de obicei, rotunzi ?i de dimensiuni ?i forme similare în fiecare caz.  Ei sunt, de obicei, hipercromatici, cu o distribu?ie relativ uniform? a cromatinei. Aspectul cromatinei variaz? de la sub?ire pân? la grosier, ?i aceasta poate fi mai degrab? palid? decât hipercromatic?, dup? cum se explic? în publica?ia Smith and Turnbull (1997).  Se observ? frecvent neregularit??i ?i adâncituri ale membranei nucleare.

 

Citoplasma

Datorit? lipsei matur?rii, raportul N/C se poate apropia de 100% ?i va fi mai mare decât celulele metaplazice sau parabazale imature.  Citoplasma poate fi inobservabil?; atunci când este vizibil?, ea va fi bazofil?. 

 

Diagnostic diferen?ial

Diagnosticul diferen?ial al discariozei cu celule mici const? din entit??i non-maligne, cum ar fi cervicita folicular?, celulele endometriale ?i metaplazia scuamoas? imatur?. Odat? recunoscut? ca HSIL, aceasta poate fi raportat? ca discarioz? de grad înalt (sever?) ?i nu poate fi confundat? cu LSIL. 

Diagnosticul diferen?ial include carcinomul neuroendocrin cu celule mici, care poate fi sugerat de dimensiunea mai mare a celulelor, aspectul macrogranular ?i formarea nucleilor ??ovali, precum ?i de prezen?a diatezei tumorale, sânge ?i mitoze frecvente.

 

Figura 9c-15. Discarioz? sever? cu celule mici (HSIL preponderent CIN3).

(a) Nucleii sunt pu?in mai mari decât cei ai celulelor intermediare sau polimorfelor neutrofile; raportul N/C este cu mult peste 50% (m?rire de 100 de ori).
(b) Discarioz? sever? cu celule mici (m?rire de 50 de ori) reproduced from Smith & Turnbull 1997)

 

HSIL în probe postmenopauzale

Mostrele atrofice sunt în mod inerent dificile, deoarece paternul atrofic este compus din straturi de celule parabazale hipercromatice cu un raport N/C ridicat pe fundalul de inflama?ie ?i autoliz?. Toate aceste caracteristici sunt observate în HSIL.

Trebuie s? se acorde aten?ie probelor cu  popula?ii separate de celule, care ar trebui s? se deta?eze de paternul atrofic uniform. HSIL va prezenta caracteristicile discariozei: cromatin? neregulat?, anizocitoz? ?i membrane nucleare neregulate. În cazul vaginitei atrofice, când celulele normale pot fi m?rite ?i oarecum atipice, se va recomanda un curs scurt de estrogeni la nivel local.  Triajul HPV poate fi util în situa?ia dat?.