Bookmark (0)

No account yet? Register

Efectele leziunii epiteliale

Leziunea înveli?ului epitelial al colului uterin provoac? o reac?ie inflamatorie caracterizat? de modific?rile sistemice ?i locale ale ?esutului. Celulele epiteliale de la nivelul leziunii sunt evident deteriorate, fapt ce denot? prezen?a unor modific?ri citoplasmatice degenerative ?i a necrozei coagulative a nucleelor.

Modific?rile sistemice le vom identifica la nivelul stromei care serve?te drept substrat pentru înl?tura agentul cauzal ?i repararea leziunii. Unele dintre ele sunt: hiperemia vaselor papilare pentru a spori fluxul de sânge în zona afectat?, exudarea plasmei în ?esutul din jurul leziunii pentru a asigura segmentul afectat cu produ?i ai sângelui  precum fibrina ?i migrarea polimorfonuclearelor la nivelul leziunii.

Aceste modific?ri ale ?esutului sunt non-specifice ?i au loc indiferent de cauza leziunii.

 

Modific?rile citologice v?zute în cazul unei leziuni

Dac? frotiul din colul uterin este prelevat dintr-un col uterin cu leziuni, trebuie s? lu?m în considerare atât celulele care degenereaz? în urma leziunii, cât ?i cele care regenereaz? stratul epitelial lezat.

 

Modific?ri degenerative

Citoplasma celulelor supuse modific?rilor degenerative vor fi caracterizate de pierderea marginilor bine definite, citoplasma este fragil? ?i se sparge, fapt ce duce la pierderea complet? sau par?ial? a citoplasmei, iar frotiul va con?ine r?m??i?e de nucleele „goale”. Haloul perinuclear este prezent în majoritatea infec?iilor împreun? cu vacuolizarea (aspect de mu?c?tur? de molie). Polimorfonucleare ingerate ar putea fi prezente în vacuole.

Ini?ial, nucleele celulelor care degenereaz? se vor umfla sau se vor comprima (din cauza imposibilit??ii de a controla p?trunderea apei prin membran?) ?i eventual va duce la picnoz?. Nucleul are o membran? opac? ?i neclar? cu aglomer?ri de cromatin?. Eventual exist? cariorhexis (ruptura nuclear?) ?i cariolisis (dizolvarea nucleului). Drept reac?ie inflamatorie se va forma o protein? intens exudat? în care vor fi încorpora?i numerose polimorfonucleare. Uneori num?rul acestora este atât de mare încât acoper? celulele epiteliale din frotiu care devine astfel neadecvat pentru evaluare, iar pe fon pot fi observate ?i resturi de celule necrotice.

Modific?ri reactive

Vindecarea stratului epitelial ulcerat ?i erodat este realizat? de proliferarea stratului de celule bazale a epiteliului scuamos adiacent ?i de expansiunea celulelor de rezerv? al criptelor ?i endoteliumului local. Ini?ial, zona cur??at? este acoperit? de celule metaplastice imature care ulterior se transform? în epiteliu matur columnar sau scuamos.

Modific?rile regeneratoare sunt caracterizate de celule metaplastice imature ?i columnare aranjate în placarde cu nuclee mari ?i nucleoli pronun?a?i sau cromocentri care reflect? activitatea mitotic? recent?. Vizualizarea la rezolu?ie mare în LBC este ilustrat? în Figura 9b-13 (a) de mai jos, reprodus? din Figura 29 din Dentol et al.(2008).

Atunci când aceste modific?ri sunt extreme, pot mima neoplazia ?i astfel pot servi drept cauz? pentru rapoartele fals pozitive.

 

Figura 9b-13b: Modific?ri de regenerare la rezolu?ie mic? în cazul frotiului conven?ional ce demonstreaz? nucleoli pronun?a?i ?i mitoze ocazionale
Figura 9b-13b. Vizualizarea la rezolu?ie mare în preparatele LBC (reprodus? din Figura 29 din Dentol et al. 2008)

 

Alte st?ri inflamatorii ale colului uterin

 

Cervicit? atrofic? 

Colul uterin atrofic este în special susceptibil de a contacta o infec?ie. Un frotiu atrofic aproape niciodat? nu are un fundal clar ?i con?ine numeroase celule polimorfe ?i filamente de mucus, iar celulele parabazale manifest? modific?ri precum picnoza sau cariorhexisul.

 

Cervicita cronic?

Atunci cînd leziunea persist? limfocitele discrete ?i celulele plasmatice se deplaseaz? în zona inflamat? ?i pot fi g?site într-un num?r moderat printre calulele polimorfe în frotiu. În cazul cervicitei care persist? o perioad? lung? de timp precum cea asociat? cu inserarea unui pesar pentru prolapsul vaginal unei femei aflate în perioada postmenstrual?, stratul epitelial poate prezenta modific?ri reactive precum paracheratoza ?i hipercheratoza.

Cervicita limfocitar? cronic? este caracterizat? de un mix de polimorfi ?i limfocite în frotiu. Unele celulel epiteliale prezint? colora?ie eozinofilic? intens? ce corespunde cu modific?rile hipercheratotice 

 

Cervicita folicular?

Cervicita folicular? este o afec?iune caracterizat? de expunerea foliculilor limfocitari din cauza disfunc?ionalit??ii stratului epitelial de acoperire.  Afec?iunea poate ap?rea la orice vârst?, dar este mai des întâlnit? la femeile aflate în perioada de postmoenopauz?, ale c?ror foliculi limfocitari sunt acoperi?i de un strat epitelial fin, fragil ?i atrofic care poate fi u?or înl?turat cu ajutorul spatulei. Frotiul con?ine fâ?ii de celule limfocitare, atât mature, cât ?i imature aflate la diferite etape de diferen?iere. Macrofagele care î?i schimb? colora?ia la fel sunt prezente. Modific?rile de regenerare ?i inflamatorii nespecifice marcate pot fi observate la celulele epiteliale de acoperire.

 

Figura 9b-14. Cervicita folicular?: nu limfocite de diferite dimensiuni ?i ocazional macrofage care î?i schimb? colora?ia

Figura 9b-14. Cervicita folicular?: nu limfocite de diferite dimensiuni ?i uneori macroface care î?i schimb? colora?ia

 

Cervicit? ?i endocervicit? nespecific?

Inflama?ia nespecific?, endocervicita, repararea ?i cervicita atrofic? pot imita neoplazia intraepitelial? care este descris? ?i ilustrat? în sec?iunea despre „capcane”.

 

Figura 9b-15. Modificarea regenerativ? în cazul cervicitei nespecifice cu numeroase celule polimorfe: observa?i nucleolii pronun?a?i, cromatina palid? ?i membranele nucleare obi?nuite. Ocaziunal pot fi observate mitoze.

 

 

Figura 9b-16.  Celulele endocervicale cu pierderea de secre?ie mucinoas? ?i celule metaplastice imature în combina?ie cu un polip endocervical: observa?i extinderea nuclear?, nucleolii pronun?a?i de culoare roz în celulele metaplastice ?i chiar membranele nucleare ?i hipercromazia uniform?.

 

Concluziile capitolului 9b

  1. Celulele scuamoase normale, celulele metaplastice imature ?i celulele endocervicale trebuie s? fie v?zute pe o lamel? normal? LBC sau o lamel? conven?ional? pentru citologia de col uterin.
  2. Celulele endometriale, histocitele, limfocitele pot la fel fi v?zute ?i trebuie s? fie diferen?iate de celulele endocervicale ?i scuamoase mature ?i imature.
  3. Lactobaciliii pot fi v?zu?i în frotiurile normale din colul uterin, care de obicei prezint? citoliz? ?i nuclei „goi”.
  4. Candidoza, Trichomomas, virusul herpes ?i actinomicetele pot fi v?zute pe lamelele normale cu probe citologice de col uterin.
  5. Citologii trebuie s? recunoasc? modific?rile reactive ?i regeneratoare observate în cazul infec?iilor specifice ?i nespecifice precum ?i în cazul atrofiei ?i vaginitei atrofice.