Bookmark (0)

No account yet? Register

CIN2 sau preponderent CIN3″, sau discarioz? de grad înalt, cum ar fi discarioza moderat? sau sever?, în sistemul britanic (Denton et al. 2008).  Cea mai important? distingere care trebuie f?cut? în citologie este între LSIL ?i HSIL.

Cu toate acestea, sistemul din Marea Britanie ?i altele din Europa prefer? s? diagnosticheze discarioza sau displazia moderat? ?i sever? a?a cum sunt (Herbert et al. 2007), acestea fiind definite ?i gestionate ca având un grad înalt.  Avantajele acestei subclasific?ri constau în faptul c? i) diagnosticul diferen?ial ?i ii) valoarea predictiv? pozitiv? (Blanks & Kelly 2010) tind s? fie diferite pentru entit??ile date. Acest lucru poate fi important atunci când se ia în considerare riscul progresiei comparativ cu probabilitatea de regresie, în paralel cu diagnosticul histologic atunci când se decide între tratament ?i supraveghere. 

 

Caracteristicile citologice ale HSIL

Prezentare

Celulele vor ap?rea în frotiul cervical sau în preparatul LBC ca celule izolate, straturi sau grupuri de celule aglomerate: în cazul în care sunt observate acestea din urm?, exist?, de obicei, celule separate la margini sau între grupurile celulare în care caracteristicile SIL pot fi v?zute mai clar. Celulele discariotice vor fi imature, indicând o maturare epitelial? incomplet?. 

 

Nucleul

Cromatina are un aspect mai granular ?i este distribuit? neregulat comparativ cu ??LSIL. Începem s? observ?m neregularit??ile adev?rate ale membranei nucleare cu margini neregulate ?i îngro??ri localizate, crest?turi ?i cute nucleare. În cazul în care celulele anormale sunt separate în straturi, poate exista o pierdere a polarit??ii ?i o anumit? aglomerare. Nucleul este cel mai des hipercromatic, dar poate fi normocromatic sau hipocromatic. Nucleii în HSIL nu sunt neap?rat m?ri?i ?i pot fi pu?in mai mari decât nucleul unei celule intermediare normale (Smith & Turnbull 1997; Denton et al. 2008; Wilbur et al. 2015). 

 

Citoplasma

Citoplasma va varia în ceea ce prive?te dimensiunea, fiind mai mic? decât în cazul unei celule intermediare normale, sau lipsind aproape complet. Cantitatea citoplasmei este o caracteristic? de baz? a distinc?iei dintre discarioza moderat? ?i sever? (adic? CIN2 ?i CIN3).

 

Raportul nucleo/citoplasmatic

Dat fiind c? celulele sunt mai pu?in mature decât în LSIL, raportul N/C este mai mare: nucleul în HSIL ocup? cel pu?in 50% din diametrul celulei.  Raportul N/C sporit se datoreaz? mai mult dimensiunii reduse a citoplasmei decât m?ririi nucleului (Nayer et al. 2004; Slater et al. 2005a, 2005b).

 

9c-6 (a-d). HSIL – discarioz? de grad înalt 

(a) Celule separate într-un frotiu conven?ional sub form? de stria?ie de celule separate, care prezint? caracteristicile tipice ale discariozei de grad înalt: cromatin? dispersat? neregulat ?i contururi nucleare, citoplasm? imatur?; raport N/C variabil, dar cu mult peste 50% în majoritatea celulelor.  În acest caz exist? hipercromazie, iar nucleii sunt u?or m?ri?i.
(b) Celule de dimensiuni mici, imature, cu un nucleu ce ocup? aproximativ 50% din dimensiunea celulei în celulele separate la vârful grupului ?i peste 50% spre o parte a acestuia. Exist? o oarecare aglomerare nuclear? ?i pierdere a polarit??ii, ceea ce împiedic? evaluarea raportului NC, cu excep?ia marginilor.
(c ?i d) Nucleii sunt hipercromatici: cromatina are un aspect grosier ?i este distribuit? neregulat. Diametrul citoplasmatic este mai mic decât cel al unei celule intermediare, iar nucleii variaz? dup? m?rime ?i form?: raportul NC, de asemenea, variaz?, dar este de cel pu?in 50% în majoritatea celulelor.
(c ?i d) Nucleii sunt hipercromatici: cromatina are un aspect grosier ?i este distribuit? neregulat. Diametrul citoplasmatic este mai mic decât cel al unei celule intermediare, iar nucleii variaz? dup? m?rime ?i form?: raportul NC, de asemenea, variaz?, dar este de cel pu?in 50% în majoritatea celulelor.