Bookmark (0)

No account yet? Register

Caracteristicile citologice ale discariozei de grad înalt (moderat?) – HSIL preponderent CIN2

Prezentare

Celulele sunt vizibile, de obicei, sub form? de straturi sau ca celule separate cu mai mult? citoplasm? decât se observ?, de obicei, în CIN3.  Grupurile de celule aglomerate suprapuse sunt mai pu?in susceptibile de a fi raportate ca discarioz? moderat?, deoarece raportul N/C în astfel de celule poate fi dificil de evaluat.

 

Nucleii

Caracteristicile nucleare ale discariozei sunt similare cu cele descrise mai sus pentru HSIL, dar pot fi mai pu?in pronun?ate.  Nucleii pot fi hipercromatici, normocromici sau hipocromatici. 

 

Citoplasma

Citoplasma va fi, de obicei, similar? cu cea a unei celule intermediare, dar cu un diametru mai mic.  Celulele mai mature, care sugereaz? prezen?a LSIL, pot fi prezente concomitent cu HSIL, indicând fie maturarea suprafe?ei celulelor, fie LSIL coexistent?: a se vedea Figura 9c-7 (a-b).

 

Raportul nucleo/citoplasmatic

Discarioza moderat? este raportat?, de obicei, atunci când raportul N/C este de aproximativ 50% în majoritatea celulelor.

 

Figura 9c-7 (a-c).  Discarioz? de grad înalt (moderat?) confirmat? în histologie ca fiind CIN2

(a) Straturi mici de celule cu caracteristici nucleare ale discariozei ?i citoplasm? variind între aproximativ 50% ?i peste 50%. Este prezent? o oarecare maturare superficial? în cazul celulelor cu un raport N/C mai mare. Nucleii sunt pu?in hipercromatici.
(b) Celule asem?n?toare de discarioz? moderat?, cu un raport N/C variabil de circa 50%. Nucleii sunt hipocromatici în acest caz.
(c) Sec?iune histologic? ce prezint? maturarea CIN2 spre suprafa?a epiteliului, explicând de ce celulele cu un raport N/C mai mic pot fi vizibile în citologie în HSIL preponderent CIN2.

 

Distinc?ia dintre HSIL (preponderent CIN2) ?i LSIL

Distinc?ia esen?ial? este între HSIL ?i LSIL. Dat fiind c? ambele pot fi prezente pe aceea?i lam?, mai frecvent cu CIN2 decât cu CIN3, iar CIN2 se caracterizeaz? prin maturarea straturilor superficiale, uneori poate fi dificil de a lua o decizie. Decizia trebuie luat? dup? examinarea întregii lame, pe baza gradului de anomalie nuclear?, precum ?i a raportului N/C predominant. Cea mai sever? anomalie trebuie raportat?.

În plus, trebuie s? se acorde aten?ie pentru evitarea supradiagnostic?rii metaplaziei scuamoase imature sau epiteliului atrofic precum HSIL preponderent CIN2 (discarioz? moderat?): a vedea mai jos în acest capitol, în sec?iunea ASC-US.  

Dificultatea distingerii anumitor cazuri de HSIL de LSIL (în ceea ce prive?te discarioza moderat? fa?? de cea u?oar?) este demonstrat? de r?spunsurile primite în privin?a a dou? imagini dintr-un chestionar de pe site-ul web distribuit înainte de Conferin?a cu privire la terminologie BSCC în 2002 (Figura 9c-8 a-b). Majoritatea responden?ilor a evaluat corect imaginile ca fiind de grad înalt (a) ?i, respectiv, de grad sc?zut (b), îns? în ambele cazuri a existat o varia?ie considerabil? a observatorilor între discarioza u?oar? ?i cea moderat?. Trebuie remarcat faptul c? nucleii sunt mai mari în LSIL decât în HSIL, de?i raportul N/C este mai mare în cea din urm?.

Ceea ce este important referitor la ambele cazuri este prezen?a distribu?iei neregulate a cromatinei ?i a membranelor nucleare (discarioz?), fapt ce permite de a stabili un diagnostic definitiv de SIL, decât de celule scuamoase atipice cu semnifica?ie nedeterminat? (ASC-US) sau nu poate exclude HSIL (ASC-H ).  În rare cazuri astfel de probe pot fi raportate ca discarioz? de grad incert (Denton et al. 2008) ?i gestionate ca discarioz? de grad înalt (moderat?).

 

Figura 9c-8 (a-b).  Dou? imagini ale SIL din Conferin?a cu privire la terminologie BSCC 2002.

Discarioz? de grad înalt (moderat?) (CIN2 în histologie). Celulele cu raport N/C ridicat sunt amestecate cu celule mai mature. Evalu?rile responden?ilor BSCC: 19% sever?, 52% moderat?, 27% u?oar?, 2% de natur? nedefinit?
(b) Discarioz? de grad sc?zut (u?oar?) (CIN1 în histologie). Caracteristicile discariozei sunt vizibile, iar nucleii sunt hipercromatici ?i m?ri?i.  Raportul N/C relativ sc?zut se datoreaz? gradului mai mare de maturare citoplasmatic? decât cel observat în CIN2. Evalu?rile responden?ilor BSCC: 10% de natur? nedefinit?, 43% u?oar?, 39% moderat?, 0% sever?.

 

Distinc?ia dintre HSIL ?i LSIL

  • Nucleii tind s? fie mai mari în LSIL decât în HSIL
  • NC este ridicat în HSIL, în mare parte datorit? dimensiunii reduse a citoplasmei
  • Maturarea citoplasmatic? poate fi observat? în unele celule în HSIL preponderent CIN2 (LSIL poate coexista)
  • Discarioza este observat? în HSIL ?i LSIL
  • Dac? ave?i dubii, raporta?i ca SIL de grad incert, decât ASC-H

 

Caracteristicile citologice ale discariozei severe (HSIL preponderent CIN3)

Prezentare

Celulele vor fi vizibile în preparatul citologic atât ca celule unice, cât ?i, adesea, ca straturi ?i grup?ri dense hipercromatice. În general, va exista o cantitate foarte mare de material pe lam?, dar acest lucru nu este întotdeauna valabil. O caracteristic? proeminent? este faptul c? vor exista celule unice care se vor disocia de grupurile aglomerate ?i vor fi vizibile ca celule izolate între grupurile de celule. Adesea este prezent un exsudat polimorf al neutrofilelor. 

 

Nucleul

Nucleul este, de obicei (dar nu întotdeauna) hipercromatic, cu cromatin? cu aspect grosier, cu aglomer?ri ?i distribuit? neregulat. Nucleul are marginile neregulate, cu o membran? nuclear? cu îngro??ri localizate. Raportul N/C se poate apropia de 100%, cu doar o cantitate redus? de citoplasm? r?mas?.  Dimensiunea celulei este doar pu?in m?rit?, iar diagnosticul depinde de caracteristicile nucleare ?i de raportul NC. 

 

Citoplasma   

În majoritatea cazurilor, diametrul citoplasmatic este mai mic decât cel al unei celule parabazale sau al unei celule metaplazice imature; ea poate fi inobservabil?, în special în grupurile de celule, aglomerate, hipercromatice ?i poate fi absent? sau citolizat?. În unele cazuri, citoplasma poate fi mai abundent? ?i cheratinizant? sau necheratinizant?.  LSIL ?i/sau koilocitoza concomitent?, de asemenea, pot fi prezente pe lam?, dar acest lucru se întâmpl? mai rar decât în ??cazul discariozei de grad înalt (moderat?).

 

Raportul nucleo/citoplasmatic

Acesta tinde s? fie mai mare decât cel descris în discarioza moderat? ?i este, de obicei, în mod constant mai mare de 50% ?i se poate apropia de 100%.

 

Figura 9c-9 (a-b). Discarioz? de grad înalt (sever?) în celule separate, confirmat? în histologie ca fiind CIN3

(a) Membrane nucleare neregulate ?i structura cromatinei în nuclei hipercromatici pe fundal de inflama?ie. Raportul N/C este cu mult peste 50% în majoritatea celulelor.
(b) Biopsia histologic? arat? CIN3 cu celule neoplazice care afecteaz? întreaga grosime a epiteliului.

 

Grupuri de celule hipercromatice aglomerate

Celulele coezive, aglomerate, cu discarioz? sever? sunt mai des observate în CIN3 decât în CIN2, deoarece acestea se caracterizeaz? printr-o cantitate redus? de citoplasm? ?i un raport N/C ridicat. Exemple sunt prezentate în Figura 9c-10 de mai jos. Caracteristicile nucleare ale HSIL pot fi observate în celulele separate la marginile grupelor celulare. Grupurile celulare hipercromatice aglomerate pot fi omise în timpul examin?rii la rezolu?ie mic?, ceea ce reprezint? o capcan? cunoscut? în stabilirea diagnosticului.

În unele cazuri, grupurile celulare hipercromatice aglomerate ale HSIL pot imita neoplazia glandular? (Figura 9c-11), cu care poate coexista.  În asemenea cazuri, caracteristicile tipice ale CGIN sau adenocarcinomului trebuie c?utate în alt? parte a probei. 

 

Figura 9c-10 (a-c) Grupuri de celule hipercromatice aglomerate – HSIL preponderent CIN3

(a) Grup de celule hipercromatice aglomerate, cu practic niciun fel de citoplasm? asociat?. Exist? varia?ii în m?rimea ?i forma nuclear? cu unele celule disociindu-se de grup.
(b) Nuclei hipercromatici aglomera?i în HSIL cu un raport N/C ridicat: nucleul ocup? cu mult peste 50% din celul?. Atrage?i aten?ia la m?rimea acestui grup de celule, care în ansamblu este de aproximativ m?rimea unei celule intermediare. Natura hipercromatic? a nucleilor ajut? în mod normal la depistarea acestor celule. Celulele separate sunt, de obicei, depistate în alt? parte a lamei.
(c) Citoplasma pare a fi pierdut? în acest grup de celule, care a prezentat caracteristicile nucleare ale HSIL.

 

 

Figura 9c-11 (a-b).  Grupuri de celule hipercromatice aglomerate care imit? CGIN

Clustere coezive de celule cu discarioz? sever?, cu polarizarea nucleilor, ??în general, rotunzi, formând structuri par?iale asem?n?toare unei rozete.  Nu au existat alte caracteristici care s? sugereze prezen?a CGIN, iar diagnosticul a fost CIN3.
Clustere coezive de celule cu discarioz? sever?, cu polarizarea nucleilor, ??în general, rotunzi, formând structuri par?iale asem?n?toare unei rozete.  Nu au existat alte caracteristici care s? sugereze prezen?a CGIN, iar diagnosticul a fost CIN3.

 

 

Diagnosticul diferen?ial al grupurilor de celule hipercromatice aglomerate

Dat fiind c? raportul N/C tinde s? fie ridicat, diagnosticul diferen?ial este pu?in probabil s? includ? LSIL sau HSIL preponderent CIN2 sau discarioz? de grad înalt (moderat?).  Diagnosticul diferen?ial include entit??i benigne cum ar fi celulele endometriale, metaplazia tubo-endometrial? ?i celulele endocervicale reactive; ?i CGIN. Acest tip de HSIL poate fi uneori clasificat ca ASC-H (a se vedea mai jos).