Bookmark (0)

No account yet? Register

Sec?iunea de mai sus descrie modul de recunoa?tere a principalelor manifest?ri ale HSIL. ASC-H ar trebui s? fie rare dac? medicii citologi se concentreaz? pe structura anormal? a cromatinei ?i membranele nucleare neregulate observate în HSIL ?i sunt con?tien?i de faptul c?

  1. HSIL poate avea nuclei relativ mici ?i palizi
  2. Grupurile de celule hipercromatice aglomerate pot avea celule HSIL u?or de recunoscut la periferia lor sau între grupurile de celule
  3. Diagnosticul poate fi stabilit, de regul?, pe celulele anormale dispersate ?i
  4. Cazurile la limita dintre HSIL ?i LSIL ar trebui s? fie definite ca SIL ?i nu ASC-H. 

În majoritatea ??rilor, ASC-H nu este supus? triajului HPV, astfel c? diagnosticul depinde de manifest?rile din colposcopie ?i de biopsiile exacte. În Marea Britanie, toate diagnosticele dubioase, inclusiv cele care „nu pot exclude discarioza de grad înalt” sunt supuse triajului HPV ?i investigate doar dac? sunt pozitive.  Este important aici s? nu omite?i HSIL ocazional? care este HPV-negativ?. 

În practic?, exist? trei situa?ii principale în care se utilizeaz? categoria ASC-H

  1. Celulele discariotice dispersate
  2. Grupurile de celule hipercromatice aglomerate
  3. Distinc?ia între metaplazia scuamoas? imatur? ?i HSIL

În primul caz, ASC-H evitat? poate fi evitat? prin consultarea cu colegii ?i încrederea în recunoa?terea HSIL.

În al doilea grup ASC-US poate fi evitat? din nou prin consultare ?i recunoa?terea principalelor tr?s?turi similare ale grupurilor de celule hipercromatice aglomerate: celule endometriale, metaplazie tubo-endometrioid?, celule endocervicale reactive ?i CGIN.  Concentrarea asupra celulelor care se disociaz? de la grupul celular principal ?i situate între aceste grupuri, de obicei permite, stabilirea diagnosticului atunci când este prezent? HSIL.  Dat fiind c? grupurile celulare hipercromatice aglomerate reprezint? mai des CIN3 decât CIN2, atipiile nucleare ?i raportul N/C trebuie s? fie diagnostic în HSIL.

Cel de-al treilea grup provoac? probabil cea mai mare dificultate, deoarece poate fi cu adev?rat dificil de a distinge metaplazia scuamoas? imatur? ?i, uneori, metaplazia tubar?, de tipul „metaplazic” al HSIL. 

 

Metaplazia scuamoas? imatur? comparativ cu HSIL

Distingerea HSIL de metaplazia scuamoas? imatur? poate fi la fel de dificil? în sec?iunile histologice, rezultând în conceptul de „metaplazie scuamoas? imatur?”, care reprezint? probabil LSIL în metaplazia imatur? (Duggan et al. 2006).  Triajul HPV de grad înalt poate ajuta la distingerea SIL de metaplazia imatur?; p16 ?i Ki-67 pot fi utile pentru distingerea HSIL de LSIL în acest context. În citologie, distinc?ia principal? se face între HSIL ?i metaplazia scuamoas? imatur? ?i depinde de structura cromatinei, neregularit??ile membranelor nucleare ?i raportul NC, a?a cum s-a descris mai sus. 

Exemplele prezentate în Figura 9c-16, 17 ?i 18 vor confirma diagnosticul de ASC-H.

                                                   

Figura 9c-16 (a-b).  ASC-H în celulele metaplazice imature

(a) ASC-US confirmat? ca fiind CIN2 în biopsie
(b) but the diagnosis was questioned on review in view of absence of mitotic activity and may not be true CIN2. P16INK4 and Ki67 (MIB-1) staining is now recommended in doubtful cases like this.  HPV status was not known in this case.

 

 

Figura 9c-17 (a-b). ASC-H în celulele atipice dispersate.

(a) ASC-H confirmat? ca fiind CIN2
(b) ASC-H confirmat? ca fiind CIN3 în histologie

 

 

Figura 9c-18 (a-b).  ASC-H în metaplazia tubar?.

(a) Prezint? nuclei rotunzi tipici metaplaziei tubare: este vizibil? o plac? bazal?, dar nu exist? celule ciliate care ar putea fi recunoscute.
(b) S-a observat metaplazia tubar? în biopsie: nu a fost prezent? SIL.