Bookmark (0)

No account yet? Register

În majoritatea cazurilor, un citotehnolog sau patolog cu experien?? poate distinge, cu un grad înalt de certitudine, celulele epiteliale benigne de celulele neoplazice. Cu toate acestea, în ceea ce ar trebui s? fie o mic? parte a cazurilor, poate exista o îndoial? real? cu privire la faptul dac? celulele epiteliale sunt benigne sau neoplazice. 

În TBS aceste modific?ri sunt descrise ca “celule scuamoase atipice“, iar în sistemul britanic ca “modific?ri limit? în celulele scuamoase”.  Majoritatea ASC se afl? la limita dintre normalitate ?i LSIL ?i sunt denumite ”celule scuamoase atipice cu semnifica?ie nedeterminat? (ASC-US).  Un num?r mic de cazuri prezint? incertitudine între modific?rile benigne/reactive ?i HSIL sau cancer: celulele scuamoase atipice nu pot exclude HSIL (ASC-H), dup? cum se va examina în continuare în acest capitol.

Exist? dou? situa?ii principale, în care categoria ASC-US se poate aplica:

  1. Modific?ri, cum ar fi nuclei dubli, parakeratoz? ?i modific?ri nucleare minime, care sugereaz? efectul HPV, îns? f?r? o koilocitoz? definitiv?.
  2. Probele în care este cu adev?rat dificil de a distinge modific?rile benigne, reactive sau degenerative din LSIL. 

Exist? câteva caracteristici care trebuie s? fie prezente pentru a aplica raportul ASC-SUA.

 

ASC-US în care se indic? prezen?a HPV, dar koilocitoza nu este prezent?

Doi nuclei, multinucleare, paracheratoz?, discheratoz? ?i hipercheratoz? pot fi observate în cazul infec?iei cu HPV, dar acestea nu sunt specifice în cazul absen?ei koilocitozei (Figura 9c-4 a-d). 

Ocazional pot fi observate koilocite cu nuclei care par a fi normali: acestea sunt uneori clasificate ca ASC-US sau de natur? nedeterminat?, în cazul în care sunt detectate doar una sau dou? astfel de celule ?i lipsesc alte caracteristici ale HPV (Figura 9c-4 f).  Triajul HPV ar trebui s? fie util în astfel de cazuri, care pot fi cauzate de tipurile de HPV cu risc sc?zut (Steinman et al. 2008).

Celulele discheratotice care au citoplasm? orangeofil? dens?, cu modific?ri nucleare foarte u?oare, denot? prezen?a factorului iritant pe colul uterin, care poate sau nu poate fi HPV (Figura 9c-4 c-d).  Celulele de acest tip ar trebui s? v? fac? s? încetini?i ?i s? c?uta?i o explica?ie a prezen?ei lor, cum ar fi ciupercile Candida albicans care pot produce modific?ri similare, sau caracteristici mai definitive ale HPV în alt? parte.

Perlele scuamoase sunt celule paracheratotice care s-au r?sucit ?i au format structuri cu aspect de perle.  Este pu?in probabil ca unul sau dou? astfel de grupuri de celule, f?r? m?rirea nucleului sau anizocitoz?, s? prezinte importan??, îns? un num?r mare (10+) ar putea indica o anomalie ?i necesitatea c?ut?rii altor anomalii în alt? parte a lamei.

Celulele scuamoase anucleate sunt scumoase, cu un contur vag al nucleului.  Ele reprezint? o caracteristic? normal? a epiteliului scuamos cheratinizant, a?a cum se vede în vulv?. Este pu?in probabil ca prezen?a lor ca celule izolate într-un frotiu cervical s? fie semnificativ? ?i este, de obicei, observat? în probe, de altfel, normale.  Cu toate acestea, dac? sunt prezente sub form? de câteva grupuri mari, acestea indic? hipercheratoz? ?i pot fi asociate cu LSIL ?i, ocazional, cu HSIL, care trebuie c?utate în alt? parte a lamei (Williamson et al. 2003).

 

Figura 9b-4 (a-e). ASC-US cu caracteristici observate adesea în cazul infec?iei cu HPV.

(a) Celule scuamoase care prezint? paracheratoz?, unele varia?ii în dimensiunea ?i forma nucleului. Nucleii sunt de dimensiuni mici ?i hipercromatici, iar unele celule au doi nuclei.
(b) Binucleare cu nuclei mai mari decât celulele intermediare normale, dar mai mici decât cei observa?i în LSIL. Raportul N/C este mai mare decât cel al celulelor intermediare normale, deoarece diametrul citoplasmatic mediu este mai mic.
(c) Paracheratoz? cu nuclei hipercromatici degenera?i, unii dintre care fiind mai mari decât se estimeaz? pentru o celul? superficial? normal?
(d) Perle scuamoase: celule discheratotice r?sucite, formând o structur? de tip perl?. Spre deosebire de perlele scuamoase “normale”, nucleii hipercromatici sunt u?or m?ri?i, iar celulele din alt? parte, situate în aceea?i zon?, prezint? vacuolizare ?i doi nuclei, fapt ce indic? la prezen?a infec?iei cu HPV.
(e) Celule scuamoase anucleate în hipercheratoz? într-o prob? normal?
(f) Koilocit cu nucleu dublu, cromatin? obi?nuit? ?i membrane nucleare uniforme.  Pe pagina web a Conferin?ei cu privire la terminologie a Societ??ii Britanice de Citologie Clinic? (BSCC) (2002), acesta a fost clasificat dup? cum urmeaz?: de natur? nedeterminat? 57%, discarioz? u?oar? 33%, modificare inflamatorie 9%, normal? 1%.

 

ASC-US în care distinc?ia de inflama?ia nespecific? nu poate fi f?cut? cu certitudine

Probele de la femei în perimenopauz? pot prezenta o m?rire a nucleului f?r? caracteristici definitive ale LSIL.  Infec?ia cu HPV este mai pu?in frecvent? la femeile mai în vârst? ?i triajul HPV poate distinge SIL asociat cu HPV cu risc crescut de normalitate (Steinman et al. 2008).  Cu experien?a, multe astfel de cazuri pot fi raportate ca fiind normale.

 

Figura 9c-5 

(a-b) M?rirea nucleului într-o prob? perimenopauzal? raportat? ca fiind de natur? nedeterminat?:  Statutul HPV nu este cunoscut în acest caz, îns? monitorizarea a fost negativ?.
(a-b) M?rirea nucleului într-o prob? perimenopauzal? raportat? ca fiind de natur? nedeterminat?:  Statutul HPV nu este cunoscut în acest caz, îns? monitorizarea a fost negativ?.
(c) Halourile perinucleare f?r? condensarea periferic? observat? în koilocite.  Acest lucru sugereaz? prezen?a Candida albicans, dar poate fi raportat? ca ASC-US atunci când nu sunt g?site organismele. Aceast? prob? a fost negativ? la infec?ia cu HPV cu risc sporit.