Bookmark (0)

No account yet? Register

Carcinomul invaziv evident clinic este, de obicei, diagnosticat la femeile cu simptome care sugereaz? prezen?a cancerului, dar uneori citologia poate fi examinat? ca parte a investiga?iei.  Citologia este considerat? nefiabil? în cancerul clinic, deoarece hemoragia ?i inflama?ia asociat? tind s? ascund? componentele nucleare. 

Un studiu recent realizat în cadrul Programului de screening al colului uterin NHS a ar?tat c? citologia la femeile tinere simptomatice (20-29 ani) cu cancer poate fi mai fiabil? decât s-a crezut anterior (Landy et al. 2015).  Trebuie remarcat faptul c? majoritatea cancerelor la aceast? vârst? ar putea fi mai degrab? forme de cancer în faz? incipient? (stadiul IA sau IB), decât cancere clinice avansate. 

Carcinomul microinvaziv (stadiul IA) cu celule scuamoase aproape întotdeauna se dezvolt? pe fundalul de CIN3 extins?, ceea ce reprezint? o anomalie ce poate fi observat? în probele de citologie.  Femeile în stadiul IA ar putea fi asimptomatice, iar cancerul acestora ar putea fi depistat prin screening în citologie.

Femeile cu cancer invaziv în faz? incipient? (IB1) pot fi, de asemenea, asimptomatice, ?i acesta poate fi depistat în citologie. Cancerele oculte nu sunt evidente clinic atunci când se preleveaz? proba de citologie.

De?i simptomele ar trebui s? fie întotdeauna investigate, indiferent de rezultatul citologiei, un rezultat anormal ar putea accelera stabilirea diagnosticului.

 

Citologia colului uterin la femeile cu cancer invaziv

  • Citologia poate fi nefiabil? în cazurile de cancer avansat clinic
  • Carcinomul invaziv evident clinic poate fi sugerat doar în citologie, deoarece caracteristicile morfologice se suprapun cu HSIL
  • Carcinomul microinvaziv (stadiul IA) este un diagnostic care poate fi f?cut doar în histologie
  • Carcinomul microinvaziv se dezvolt?, de obicei, pe fundal de CIN3 extins?, care reprezint? leziunea v?zut? ca HSIL în citologie

 

Citologia carcinomului invaziv cu celule scuamoase

Manifestare

Într-un carcinom invaziv evident clinic, diatezele ?i/sau necrozele tumorale pot fi o caracteristic?.  (Rareori poate fi g?sit? o tumoare malign? cu un fundal complet curat, dar se poate întâmpla). Diateza este produsul degrad?rii ?esutului necrotic, care formeaz? un precipitat granular ?i proteic cu colorare variabil?. Pe m?sur? ce tumoarea se descompune ?i ulcereaz?, ea are tendin?? spre hemoragie, astfel încât în probele maligne se observ? sânge ?i produse secundare. Resturile nucleare ?i citoplasmatice ca rezultat al necrozei, precum ?i exsudatul inflamator, reprezint? o caracteristic? a fundalului citologic.

Diateza tumoral? poate fi mai pu?in evident? în citologia în mediu lichid comparativ cu citologia conven?ional?; ?i majoritatea eritrocitelor ?i celulelor inflamatorii va fi eliminat? în timpul prelucr?rii. 

Cantitatea de material prezent? în prob? variaz? în mod evident ?i acest fapt se datoreaz? localiz?rii tumorii, m?rimii acesteia, contaminan?ilor citologici asocia?i (sânge, inflama?ie, necroz? etc.) ?i tehnicii de prelevare a probelor. 

Trebuie acordat? aten?ie manifest?rii clinice atunci când se sugereaz? prezen?a carcinomului invaziv în citologie.

 

Nucleul

Hipercromazia este o caracteristic? constant? a celulelor scuamoase maligne.

Distribu?ia cromatinei variaz? în celulele din acelea?i grupuri, straturi sau celule separate. Unele celule vor prezenta cromatin? granular? fin?, unele cromatin? granular? grosier?, iar unele vor avea cromatin? opac?, cu margini distincte; distribu?ia sa va fi neregulat?. Poate fi prezent clearingul nuclear ?i un num?r diferit al macronucleolilor – în special în tumorile slab diferen?iate.

Num?rul nucleilor în fiecare celul? poate varia de la un singur nucleu pân? la nuclei multipli.

Mitozele frecvente ?i mitozele anormale reprezint? o caracteristic? a tumorii maligne invazive.

                 

Citoplasma

A?a cum se va descrie ?i ilustra mai jos, citoplasma variaz?, fiind într-o cantitate foarte mare în carcinomul cu celule scuamoase cheratinizante ?i necheratinizante mari, ?i inobservabil? în carcinomul cu celule mici.  Astfel, raportul N/C variaz? în aceste tipuri de carcinom. 

 

Caracteristicile citologice care sugereaz? prezen?a carcinomului invaziv cu celule scuamoase

  • Diatez? tumoral?, hemoragie ?i necroz?
  • Nuclei hipercromatici pleomorfi
  • Cromatin? dispersat? neregulat cu clearing nuclear
  • Nucleoli proeminen?i neregula?i, adesea multipli
  • Cheratinizarea celulelor ?i reziduuri cheratinoase
  • Mitoze frecvente

 

Carcinomul cu celule scuamoase cheratinizante

Manifestare

Din cauza naturii exofitice a carcinomului cu celule scuamoase cheratinizante, de regul?, proba se prelev? direct de pe tumoare, în loc ca acesta s? fie separat? sau exfoliat?, astfel încât manifestarea în preparatul citologic poate fi destul de clar?. Majoritatea celulelor tumorale vor ap?rea izolate ?i în straturi. În preparatele LBC va exista un procent mai mare de celule unice datorit? for?elor mecanice plasate pe specimen în timpul prepar?rii. Celulele vor avea varia?ii în ceea ce prive?te dimensiunea ?i forme bizare/pleomorfe. Se poate observa cheratin? liber?, paracheratoz? ?i hipercheratoz?, precum ?i celulele cheratinizante în mod individual.

 

Nucleul

Nucleii sunt hipercromatici cu cromatin? cu aspect macrogranular, clearing nuclear ?i distribu?ia neregulat? a cromatinei.  Rareori se observ? macronuclei în celulele cheratinizante, dar ace?tia pot fi observa?i în celulele slab diferen?iate din aceea?i prob?.

                       

Citoplasma

Citoplasma este groas?, dens? ?i refractiv?. Este important faptul c? densitatea va varia la celulele maligne. Colorarea va fi variabil?, dar ar trebui s? existe un num?r mare de celule maligne orangeofile comparativ cu celulele bazofile sau cianofile.

Raportul N/C variaz? de la celul? la celul? ?i poate fi sc?zut deoarece citoplasma cheratinizant? poate fi într-o cantitate mare.

 

Figura 9c-19 (a-c). Fundal cheratinos în carcinomul cu celule scuamoase

(a) Vedere slab m?rit? a unei probe LBC care prezint? fragmente de ?esut, celule orangeofile, grupuri de polimorfe ?i reziduuri necrotice
(b) Cheratin? liber? în carcinomul cu celule scuamoase cheratinizante.
(c) Paracheratoz? într-un grup de celule degenerate

 

Figura 9c-20 (a-e) Tipuri de celule în carcinomul cu celule scuamoase cheratinizante?

(a) Nuclei pleomorfi multipli într-o celul? malign? cu citoplasm? bazofil? în cantitate mare
(b) Nuclei hipercromatici unghiulari ?i citoplasm? bazofil?. De asemenea, este prezent? diateza tumoral?.
(c) Nuclei pleomorfi de dimensiune variabil?, ce includ o celul? de mormoloc cu citoplasm? bazofil? dens?
(d) Celul? cheratinizant? cu citoplasm? orangeofil? dens?
(e) Celul? de mormoloc cu citoplasm? bazofil?

 

Carcinomul cu celule scuamoase f?r? cheratinizare

Manifestare

Manifestarea poate varia la carcinoamele bine diferen?iate ?i cele slab diferen?iate.  Carcinoamele necheratinizante bine diferen?iate pot prezenta grupuri de celule coezive cu margini celulare bine definite similare cu cele observate în HSIL. În carcinoamele slab diferen?iate, marginile celulare sunt neclare, iar citoplasma este fin? ?i fragil?. Poate fi foarte dificil de a distinge un carcinom necheratinizant slab diferen?iat de adenocarcinom. Macronucleolii pot s? fie sau s? nu fie prezen?i.

Diateza tumoral? ?i r?spunsul gazdei (inflama?ia) sunt frecvente în carcinoamele cu celule scuamoase necheratinizante. În func?ie de tehnica de prelevare a probelor, poate exista o cantitate foarte mare de material în preparat. Datorit? naturii vasculare a tumorilor, adesea prelevarea probelor este înso?it? de hemoragie, astfel încât proba poate fi colorat? cu sânge.

 

Nucleul

Nucleii sunt hipercromatici cu varia?ii în ceea ce prive?te dimensiunea ?i forma. Atunci când sunt separa?i în grupuri sau straturi, nucleii vor fi aglomera?i ?i se vor suprapune cu pierderea polarit??ii.

Cromatina este, de obicei, grosier?, granular? ?i distribuit? neuniform în nuclei – dar ea poate ap?rea distribuit? uniform în unele cazuri.

Nucleolii sunt, de obicei, proeminen?i. Macronucleolii pot constitui o caracteristic?: ei sunt distribui?i neuniform în nuclei ???i vor avea un num?r diferit în func?ie de nuclei.

                                               

Citoplasma

Citoplasma este u?or bazofil? în carcinoamele necheratinizante bine diferen?iate ?i poate fi inobservabil? ?i incolor? într-un carcinom slab diferen?iat.

 

Figura 9c-21 (a-d). Carcinomul cu celule scuamoase necheratinizante

(a) Diateza tumoral? observat? al?turi de celulele cu discarioz? sever? cu nucleoli proeminen?i într-un preparat LBC.
(b) Celulele cu discarioz? sever? cu nucleoli proeminen?i ?i clearing nuclear. Diateza tumoral? este, de asemenea, observat?.
(c) Nuclei care sugereaz? carcinomul cu membrane neregulate proeminente, cromatin? neregulat? ?i clearing nuclear.
(d) Grupul celular hipercromatic aglomerat în carcinomul cu celule scuamoase necheratinizante bine diferen?iat, care prezint? caracteristici ale discariozei severe la marginile grupului.  Aceast? manifestare nu poate fi distins? de HSIL.

 

Carcinomul cu celule mici (neuroendocrine)

Manifestare      

Termenul de ”carcinom cu celule mici” se refer? la carcinoamele foarte agresive cu diferen?iere neuroendocrin?.  Aceste carcinoame sunt rare (<2% din cancerele invazive de col uterin) ?i sunt similare cu carcinoamele cu celule mici ale pl?mânilor. Acestea sunt rareori diagnosticate în citologie (Ciesla et al. 2001).  Din punct de vedere citologic, aceste tumori sunt prezente cu celule de dimensiuni mici pân? la medii, hipercromatice, dispersate, cu o cantitate redus? de citoplasm? ?i un raport N/C ridicat. Pot fi observate grupuri libere ?i coezive cu formare nuclear?. De obicei, este prezent? diateza tumoral?. Celulele în interiorul grupurilor sunt aglomerate ?i nu prezint? o integritate structural?.  Sângele este adesea asociat cu aceast? tumoare.

 

Nucleul

Nucleii sunt mici, rotunzi pân? la ovali ?i cu o dimensiune relativ uniform?. Ei sunt hipercromatici, îns? gradul de hipercromazie variaz? în func?ie de celule. Cromatina are un aspect granulat fin ?i este dispersat? neregulat cu cromocentre proeminente, dar nucleoli inobservabili. Formarea nuclear? este observat? în grupurile de celule. Mitozele pot fi frecvente.

Nucleii sunt mai mari (de dou? ori decât dimensiunea unui nucleu al celulei intermediare normale) comparativ cu cei descri?i în tipul de celule mici ale HSIL.

 

Citoplasma

Citoplasma este fin?, în cantitate redus?, cu margini neclare.