Bookmark (0)

No account yet? Register

Leziune scuamoas? intraepitelial? (SIL)

Spectrul histologic al CIN este descris citologic, deoarece leziunea scuamoas? intraepitelial? (SIL) este recunoscut? în primul rând prin structura anormal? a cromatinei ?i membrana nuclear? neregulat?, a?a cum este descris în Tabelul 9c-1 de mai sus ?i denumit? în sistemul britanic drept “discarioz?”.  Distinc?ia dintre gradul înalt ?i gradul sc?zut (HSIL ?i LSIL) depinde de gradul de maturare nuclear? ?i citoplasmatic?, a?a cum este demonstrat de raportul nucleo/citoplasmatic (NC), care va fi exprimat în procente în acest capitol: adic? diametrul nucleo/citoplasmatic de 0,9/3,6 = 25%. 

În afar? de distinc?ia dintre benign/reactiv ?i SIL/discarioz?, distinc?ia cea mai important? este între LSIL ?i HSIL, deoarece aceasta afecteaz? deciziile privind gestionarea îngrijirii pacientului ?i necesitatea tratamentului.

 

Principii de memorizat:

  • Un diagnostic citologic reprezint? o predic?ie a ceea ce urmeaz? a fi vizualizat pe un specimen de rezec?ie histologic? sau în biopsie
  • Diagnosticul SIL în citologie depinde de structura anormal? a cromatinei nucleare ?i de membrana nuclear? neregulat?.
  • Diagnosticul histologic al CIN1-3 se refer? la gradul de maturare a celulelor anormale în epiteliul scuamos ?i este reflectat în citologie de raportul nucleo/citoplasmatic

 

 

Figura 9c-1. Reprezentarea schematic? a evolu?iei CIN (preluat? din Figura 1 din publica?ia Kelloff & Sigman 2007)

 

Patru caracteristici importante ale SIL/discariozei ?i gradul de anomalie.

 

Leziune scuamoas? intraepitelial? de grad sc?zut (LSIL)

Manifestare

Celulele vor ap?rea în frotiul cervical ca celule mature cu o form? poligonal?, a?a cum sunt celulele intermediare sau superficiale normale. LSIL poate ap?rea atât izolat, cât ?i în straturi, dar în special sub form? de celule unice.

 

Nucleul

Nucleul este m?rit, dar cel mai important cromatina are o structur? anormal?. Este prezent? o granularitate sporit? a cromatinei, de?i aceasta poate r?mâne distribuit? uniform în LSIL. Conform clasific?rii din Marea Britanie, discarioza, adic? structura anormal? a cromatinei, este o caracteristic? a tuturor stadiilor SIL (Denton et al. 2008). Nucleul este, de obicei, hipercromatic ?i conturul nuclear este neregulat, dar mai pu?in decât în ??HSIL.  Poate fi prezent? bi/multinuclearea. Nu exist? nucleoli asocia?i cu LSIL.

 

Citoplasma

Citoplasma este cianofil? sau eozinofil?, în func?ie de maturarea celulei ?i are o densitate similar? cu cea a unei celule scuamoase intermediare normale.  Zona/diametrul citoplasmatic mediu s-a dovedit a fi mai mic decât cel al unei celule intermediare normale (Slater et al. 2005a).

Discheratoza (cheratinizarea intracitoplasmatic?) ?i paracheratoza pot fi observate în LSIL, ceea ce ar trebui s? determine c?utarea caracteristicilor în alt? parte, sugerând prezen?a infec?iei cu HPV. Cheratinizarea ar trebui s? determine c?utarea probelor privind prezen?a HSIL sau chiar a cancerului. 

 

Raportul nucleo/citoplasmatic

Caracteristica principal? care distinge LSIL de HSIL este raportul NC. Raportul N/C poate fi evaluat pe suprafa?a sau diametrul celulelor ?i s-a dovedit a fi foarte diferit între celulele intermediare normale, LSIL ?i HSIL, în mare parte din cauza reducerii diametrului mediu al citoplasmei, decât cre?terea dimensiunii nucleului (Slater et al. 2005a; 2005b).  În ansamblu, este mai u?or de evaluat diametrul din punct de vedere morfologic.

În studiul morfometric al criteriilor TBS ?i BSCC, utilizând citologia conven?ional? ?i cea în mediu lichid (testele ThinPrep ?i SurePath), Slater et al. (2005a ?i b) au propus, în calitate de indicator bazat pe diametrul mediu al nucleului ?i al citoplasmei, un raport N/C pentru LSIL mai mic de 50%, de 50% sau mai mare pentru HSIL ?i de 25% pentru o celul? intermediar? normal?. 

 

Criterii morfometrice pentru raportul N/C bazat pe diametrul mediu % (Slater et al. 2005a and 2005b)

  • Celula intermediar? normal?            25%
  • (LSIL) (media 40%)                                <50%
  • HSIL (media 60%)                                  >50%

 

Figure 9c-2 (a-c). Low-grade squamous intraepithelial lesion (SIL)  

(a) Cre?terea raportului N/C în SIL (40% în aceast? celul?): celula s-a maturizat pân? la dimensiunea unei celule intermediare normale. Nucleul este înc? destul de rotund; cromatina are un aspect mai grosier decât în cazul nucleilor normali ?i hipercromatici.
(b) Cromatina are un aspect u?or granular, este distribuit? neregulat, de?i membrana este uniform? în aceast? celul?; raportul N/C este crescut (46% în aceast? celul?) comparativ cu o celul? intermediar? normal?.
(c) Multinuclearea în SIL poate determina dimensiunile mari ale nucleilor ?i poliformisul acestora. În acest caz, to?i nucleii sunt de aceea?i dimensiune, îns? sunt patru într-o singur? celul?.

 

 

LSIL ?i infec?ia cu HPV

LSIL este cauzat? de infec?ia cu HPV, care este reversibil? în majoritatea cazurilor.  LSIL prezint? adesea caracteristici ale infec?iei produse de HPV – în special koilocitoz?, care este tr?s?tura morfologic? distinctiv? a acesteia.

 

Koilocitoza ?i leg?tura sa cu LSIL

  • Koilocitoza este o caracteristic? a infec?iei produse de HPV, dar nu poate fi distins? în mod sigur de CIN1 nici în histologie ?i nici în citologie.
  • Este imposibil de a fi sigur din histologie, citologie sau testarea HPV  de faptul dac? o infec?ie productiv? va persista sau progresa, decât va regresa.
  • HPV cu risc redus ?i cu risc sporit nu poate fi distins în mod sigur de citologie sau histologie
  • Majoritatea LSIL sunt cauzate de HPV, indiferent dac? exist? sau nu koilocitoz?.

 

Caracteristicile citologice ale koilocitelor

Criteriile citoplasmatice

Criteriile nucleare

Koilocitoza poate afecta celulele parabazale ?i metaplazice, fapt ce trebuie luat în considerare atunci când celulele mici devin koilocitice.

 

Criteriile nucleare

Criteriile citoplasmatice

 

Figura 9c-3 (a-c). Koilocitoz?. 

(a) Koilocitoz? ce afecteaz? un strat de celule intermediare în LSIL
(b) Koilocitoz? ce prezint? modific?ri nucleare ale LSIL.
(c) Koilocitoz? ce afecteaz? celulele parabazale în LSIL: atrage?i aten?ie la distribu?ia perinuclear? a vacuolei koilocitice.