Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 91 – Zán?tlivý pseudotumor – nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Málo kohezivní polymorfní populace (fibroblasty, histiocyty, lymfocyty a plazmatické bu?ky) (H&E)
Obr. 92 – Zán?tlivý pseudotumor – nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Pozadí s nahými jádry a zán?tlivým detritem (H&E)

 

 

Moderní diagnostické techniky

Nep?ínosné

 

Imunocytochemie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta