Bookmark (0)

No account yet? Register

Zralý teratom není cytologická diagnóza. Cytologicky nelze vylou?it p?ím?s nezralé nebo maligní komponenty.

 

Klinické znaky

 

Obr. 63 – Teratom –testikulární teratom – tukové bu?ky, epiteliální cylindrické bu?ky a trojrozm?rné formace málo diferencovaných epitelových bun?k. V pozadí mohou být p?ítomny makrofágy (H&E)
Obr. 64 – Teratom – testikulární teratom, bylo aspirováno granulární pozadí cystické léze, spolu s tukovými bu?kami a plachtami epitelových bun?k (H&E)
Obr. 65 – Teratom – v tomto nát?ru ze zralého teratomu jsou vid?t epitelové dlaždicové a cylindrické bu?ky (Giemsa)

 

 

Imunocytochemie

 

Moderní diagnostické metody

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta