This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Dlaždicový karcinom hrdla, cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN) a atypické skvamózní  bu?ky nejistého významu (ASCUS)

Po ukon?ení této  sekce by cytotechnolog m?l znát: