Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 83- Solidní pseudopapilární nádor – jemné papilární skupinky (Giemsa)
Obr. 84 – Solidní pseudopapilární nádor – jemné papilární skupinky kryté monomorfními nádorovými bu?kami s viditelným vaskulárním osovým stromatem. Jednotlivé bu?ky. (H&E)
Obr. 85 – Solidní pseudopapilární nádor – bu?ky mají jádry s jemným chromatinem, malé nukleoly a v n?kterých jaderné rýhy (H&E)
Obr. 86 – Solidní pseudopapilární nádor – aspira?ní nát?r z papilárního cystického tumoru vykazující v?tvené vaskulární osové stroma. Jsou patrny jaderné rýhy. (Giemsa).
 Obr. 87 – Solidní pseudopapilární nádor – aspira?ní nát?r z papilárního cystického tumoru vykazující v?tvené vaskulární osové stroma. Jsou patrny jaderné rýhy. (Giemsa).

 

 

Imunocytochemie

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta