Bookmark (0)

No account yet? Register

Jde o recentn? popsanou jednotku, která je z?ejm? d?ležit?jší a obvyklejší, než jsme se domnívali. První popis je od A. Skálové: napodobuje karcinom z acinárních bun?k a sv?tlobun??ný adenokarcinom; granula karcinomu z acinárních bun?k zpravidla chybí. Až dosud popsané p?ípady vykazovaly obraz podobný adenokarcinomu: Tká?ové mikrofragmenty, n?kdy dokonce papilární, disociované sv?tlé bu?ky a vakuolizované bu?ky. Definitivní diagnóza je podložena pr?kazem molekulární zm?ny: fúzního genu ETV6-NTRK3. Molekulární analýza musí být teoreticky proveditelná i v cytologickém materiálu p?ed chirurgickým výkonem. MASC je imunoreaktivní s CK7, CK18, S-100 proteinem, vimentinem. Klasické myoepiteliální markery mohou být mírn? pozitivní, p?ítomné v ojedin?lých bu?kách nebo mohou chyb?t. Tumor je negativní v pr?kazu ER a PR.

 

Sv?tlobun??ný/acinárním bu?kám podobný maligní tumor Histologie H&E barvení, cytologie barvena dle Giemsy a HE. (Recentní p?ípad, zatím bez prokázané translokace, morfologie, IH jsou typické a korespondují)
Sv?tlobun??ný/acinárním bu?kám podobný maligní tumor Histologie H&E barvení, cytologie barvena dle Giemsy a HE. (Recentní p?ípad, zatím bez prokázané translokace, morfologie, IH jsou typické a korespondují)
Sv?tlobun??ný/acinárním bu?kám podobný maligní tumor Histologie H&E barvení, cytologie barvena dle Giemsy a HE. (Recentní p?ípad, zatím bez prokázané translokace, morfologie, IH jsou typické a korespondují)
Sv?tlobun??ný/acinárním bu?kám podobný maligní tumor Histologie H&E barvení, cytologie barvena dle Giemsy a HE. (Recentní p?ípad, zatím bez prokázané translokace, morfologie, IH jsou typické a korespondují)
Sv?tlobun??ný/acinárním bu?kám podobný maligní tumor Histologie H&E barvení, cytologie barvena dle Giemsy a HE. (Recentní p?ípad, zatím bez prokázané translokace, morfologie, IH jsou typické a korespondují)