Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 7a (H&E) – Rhabdoidní tumor- kulaté až polygonální rabdoidní dispergované bu?ky, v pozadí nekróza. Mohou být p?ítomna excentrická jádra  s intracytoplazmatickými eozinofilními inkluzemi. 
Obr. 7 b-(Giemsa) – Rhabdoidní tumor- kulaté až polygonální rabdoidní dispergované bu?ky, v pozadí nekróza. Mohou být p?ítomna excentrická jádra  s intracytoplazmatickými eozinofilními inkluzemi. 
Obr. 8- Rabdoidní tumor- cytoplazma je fragilní, proto jsou p?ítomna hojná holá jádra. Patrny jsou solitární eozinofilní makronuleoly. (H&E)

 

 

Immunocytochemistry

 • Vimentin: pozitivní (te?kovit?)
 • Cytokeratin: pozitivní (te?kovit?)
 • EMA: pozitivní

koexprese

 • Desmin: z?ídka pozitivní
 • CD99: pozitivní
 • Synaptophysin: pozitivní (prom?nliv?)
 • CD10:pozitivní
 • Myogenin: negativní
 • Hladkosvalový aktin: negativní
 • CD56(NCAM): negativní
 • CD57: negativní
 • INI1: negativní-ztráta jaderné pozitivity (v?tšina jiných tumor? s rabdoidními rysy má detekovatelný INI1 protein).
 

 

Genetické studie:

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta