Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 95 – Pulmonární blastom d?tského v?ku – nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace tvo?ený velkými trojrozm?rnými bun??nými skupinami blastémových bun?k (Giemsa)
Obr. 96 – Pulmonární blastom d?tského v?ku – nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Nádorové bu?ky jsou kulaté, blastémové s ?ídkou cytoplazmou a vysokým nukleocytoplazmatickým pom?rem (Giemsa)

 

 

Imunocytochemie

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta