Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 50 – PNET – Dyskohezivní monomorfní malé kulaté bu?ky. Tigroidní pozadí (Giemsa)
Obr. 51 – PNET – Monotónní malobun??ná populace. všimn?te si p?ítomnosti sv?tlých a tmavých jader. Absence fibrilárního pozadí (H&E)
Obr. 52 – PNET –Jádra s hrubým chromatinem “s?l and pep?” a nenápadnými jadérky. (H&E)
Obr. 53 – PNET – CD99 immunocytochemicaký pr?kaz – intenzivní membránová pozitivita 

 

 

Imunocytochemie

  • Synaptofysin: pozitivní (fokáln?)
  • Chromogranin: ve v?tšin? p?ípad? negativní
  • NSE: pozitivní

Nízká diagnostická užite?nost 

 

Seznam CD99 pozitivních tumor?

Ewing/PNET

Alveolární rabdomyosarkom

Desmoplastický tumor z malých kulatých bun?k

Atypický teratoidní rabdoidní tumor

Synoviální sarkom

Mesenchymální chondrosarkom

Karcinom z Merkelových bun?k

Non-Hodgkin?v lymfom

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta