This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Pap test: principy odb?ru materiálu a p?ípravy preparát?. Organizace laborato?e, screening a hodnocení cervikálních st?r?.

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog m?l znát: