Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 29 – Nodulární fasciitis- myxoidní v?etenobun??ná léze
Obr. 30 – Nodulární fasciitis – blandn? vyhlížející, ale pleomorfní myofibroblasty a zán?tlivé bu|?ky (H&E)

 

 

Imunocytochemie

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta