Bookmark (0)

No account yet? Register

Tento pojem zahrnuje všechny neuroblastické tumory. Zahrnuje široké spektrum spojitých morfologických rys? od nediferencovaného neuroblastomu ganglioneuromu, v závislosti na proporci neuroblastomové (NB) a ganglioneuromové (GNR) komponenty.

 

Klinické znaky

 

Obr. 43a – Neuroblastom NOS – Neuroblastom málo diferencovaný – nát?ry tvo?ené hlavn? neuroblastematózní složkou. Malé kulaté bu?ky s vysokým nukleocytoplazmatickým pom?rem, granulární chromatin “s?l a pep?” a nenápadné nukleoly v jemn? fibrilárním pozadí. Chybí neuroblastická diferenciace (H&E)
Obr. 43b- Neuroblastom- velkobun??ný typ – nát?ry obsahují hlavn? kohezivní skupiny velkých bun?k s velkými jádra, ost?e ohrani?enou cytoplazmou a prominentními nukleoly.
Obr. 44 – Neuroblastom NOS – pom?rn? ?asto jsou v neuroblastomu kalcifikace (H&E)
Obr. 45 – Neuroblastom NOS – Neuroblastom málo diferencovaný – málo diferencované neuroblasty. Homerovy-Wrightovy rosety a fibrilární pozadí (H&E)
Obr. 46 – Neuroblastom NOS – dob?e diferencovaný neuroblastom – neuroblasty, mnohojaderné nezralé gangliové bu?ky a jednotlivé v?etenité Schwannovy bu?ky (vpravo dole) (Giemsa)
Obr. 47 – Neuroblastom NOS – Neuroblast v r?zném stupni maturace (všimn?te si anysokaryózy. (H&E)
Obr. 48 – Neuroblastom NOS – malé neur?ité kulaté bu?ky spolu s nezralou gangliovou bu?kou. Tyto bu?ky jsou ?asto mnohojaderné s okrouhlými jádry, prominentními nukleoly a abundantní granulární cytoplazmou. (H&E)
Obr. 48 – Neuroblastom NOS – malé neur?ité kulaté bu?ky spolu s nezralou gangliovou bu?kou. Tyto bu?ky jsou ?asto mnohojaderné s okrouhlými jádry, prominentními nukleoly a abundantní granulární cytoplazmou. (H&E)
Obr. 49 – Neuroblastom NOS – Aspirát z ganglioneuroblastomu – neuroblasty v r?zném stupni maturace. P?evaha mnohojaderných gangliových bun?k (H&E)

 

 

 

Tabulka 1

Mezinárodní patologická klasifikace neuroblastom?

(International Neuroblastom Pathology Committee (INPC) classification)

*P?vodní Shimad?v systém (SR = stroma-rich/ bohatý stromatem; SP = stroma-poor/chudý stromatem; SD = stroma-dominant/s dominantném stromatem)

**INPC grade (FH = favourable histology/p?íznivá histologie; UH = unfavourable histology/nep?íznivá histologie)

 

Imunocytochemie

*podle n?kterrých autor? sdruženo s lepší prognózou

 

Genetické studie:

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta