Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 4a – Wilms?v tumor-blastémové bu?ky- rozvoln?né malé kulaté bu?ky s jemným chromatinem a nenápadnými jadérky a)-Giemsa- všimn?te si nat?snání jader dané nedostkem cytoplazmy; b)-H&E
Obr. 4b – Wilms?v tumor-blastémové bu?ky- rozvoln?né malé kulaté bu?ky s jemným chromatinem a nenápadnými jadérky a)-Giemsa- všimn?te si nat?snání jader dané nedostkem cytoplazmy; b)-H&E
Obr. 5- Wilms?v tumor- krátké v?etenité bu?ky ve v?tvených tká?ových mikrofragmentech v ?ídké myxoidní matrix. P?ítomnost ?íských blastémových bun?k       s okrouhlými bledými jádry a chudou cytoplazmou (H&E)
Obr. 6 a- Wilms?v tumor – stromální složka, rabdomyoblastická diferenciace (H&E)
Obr. 6 b- Plachty kohezivních epitelových bun?k jsou p?ítomny na pozadí v?etenitých (stromálních) bun?k a malých kualtých bun?k (blastému) (H&E)

 

 

 

Imunocytochemie

 

Genetické studie:

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta