Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 33a – Maligní tumor z pochvy periferního nervu–vysoká celularita relativn? monotónními maligními bu?kami – zpe?ení (H&E)
Obr. 33b – Maligní tumor z pochvy periferního nervu – high grade tumor s rozsáhlou nekrózou a mitózami a také zjevn? maligními jádry (H&E) 
Obr. 33c – Maligní tumor z pochvy periferního nervu – izolované disperzní bu?ky. Tento obraz dominuje v high grade tumoru. Hemoragie a nekrózy v pozadí. (Giemsa)
Obr. 33d – Maligní tumor z pochvy periferního nervu – rozety a neuroepiteliální úprava (Giemsa)
Obr. 33d – Maligní tumor z pochvy periferního nervu – rozety a neuroepiteliální úprava (Giemsa)

 

 

Imunocytochemie

 

Elektronová mikroskopie

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta