Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 18 a (H&E), – Lipoblastom – fragmenty tukové tkán?, (sm?s tukových bun?k v r?zném stupni maturace) (H&E)
Obr. 18 b (Giemsa) – Lipoblastom – fragmenty tukové tkán?, (sm?s tukových bun?k v r?zném stupni maturace)
Obr. 19 – Lipoblastom –plachty nezralých bun?k promísených se zralými tukovými bu?kami (H&E)
Obr. 20 – Lipoblastom –Multivakulární lipoblasty se zoubkovanými hyperchromními jádry. bu?ky nejsou pleomorfní a jádra mají blandní chromatin. (H&E)
Obr. 21 – Lipoblastom – ?etné lipoblasty (Giemsa)

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

Tukovou tká? mohou obsahovat ?etné pediatrické léze:

 

Hlavní fakta

Metodou terapeutické volby je chirurgická excize