Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

 

Obr. 60 – Langerhansova histiocytóza – bun??né nát?ry s jednotlivými Langerhansovými bu?kami. Tyto bu?ky mají sto?ená jádra a nápadné rýhy, jemný vezikulární chromatin. Eozinofily v pozadí. (H&E)
Obr. 61- Langerhansova histiocytóza –Jaderné detaily – svinutá  jádra Langerhansových bun?k (H&E)
Obr. 62 – Langerhansova histiocytóza –imunocytochemický pr?kaz CD1a vykazuje silnou cytoplazmatickou pozitivitu

 

 

Speciální barvení a imunocytochemie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta