Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické rysy

 

Obr.1- Kongenitální mezoblastický nefrom- kohezivní fragmenty fibroblastických/myofibroblastických bun?k v jasném pozadí (H&E)
Obr. 2- Kongenitální mezoblastický nefrom – v?etenité bu?ky s blandními jádry (H&E)
Obr. 3- Kongenitální mezoblastický nefrom – malé agregáty renálních tubul? na periferii, m?že nabýt primitivního vzhledu a být obtížn? odlišitelný od jiných jednotek -(embryonální metaplázie) (H&E)

 

 

Pozornost je t?eba v?novat zavzatým renálním tubul?m na periferii nebo i hloub?ji situovaným, které mohou nabýt primitivního vzhledu-(embryonální metaplázie-Obr. 3). Zavzaté tubuly jsou EMA pozitivní a CD56 (NCAM) negativní. Tyto protilátky jsou užite?né v rozlišení zralého a nezralého tubulárního epitelu Wilmsova tumoru.

 

Imunocytochemie

 

Genetické studie

# Tyto rysy jsou spole?né s infantilním fibrosarkomem

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta